ม.อ.ตรัง จัดสวนสุขใจ Fulfill our relationship

| |
อ่าน : 2,280

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ม.อ.ตรัง จัดสวนสุขใจ Fulfill our relationship  thaihealth

ม.อ.ตรัง จัดสวนสุขใจ Fulfill our relationship สร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรม สวนสุขใจ : Fulfill our relationship ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ วิทยาเขตตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายให้คนในองค์กรมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีทักษะและประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน เกิดความรัก ความผูกพัน ในองค์กร เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบการจัดการและพัฒนามนุษย์ที่เหมาะสมและยั่งยืน

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ วิทยาเขตตรัง ได้เชิญหน่วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลตรัง จัดกิจกรรม "คาราวานแพทย์แผนไทย" บริการตรวจ นวดเท้า นวดตัว คอ บ่า ไหล่ ตอกเส้นฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการไมเกรน ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน หวัดระยะแรก ปวดประจำเดือนและอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม