จ.สตูล เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 2,157

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

จ.สตูล เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

จ.สตูล มอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลตำบลคลองขุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ภายในการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2560 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน ที่สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่นประจำปี 2559 โดยได้พิจารณาองค์กรระดับจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น ที่ประชุมมีมติให้ เทศบาลตำบลคลองขุด เป็นองค์กรที่มีความเหมาะสม มีการทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลคลองขุดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองขุด ถือเป็นหน่วยงานนำร่องในการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ โดยได้ตั้งด่านชุมชน พร้อมกับด่านหลัก ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับเหตุอาชญากรรม ยาเสพติด รวมทั้งอุบัติเหตุ การจัดอบรมอาสาจราจรด่านชุมชนตำบลคลองขุด

นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก ผ่านโครงการ “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Car” การจัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าจีน ซึ่งการมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ถือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับเทศบาลตำบลคลองขุด ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม