เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,007

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

“กรมสุขภาพจิต” เร่งเพิ่มศักยภาพเภสัชกรจิตเวชทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม.  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช”ประจำปี 2560 โดยกล่าวว่า ได้มีการคาดการณ์ว่า ประชากรทั่วโลกถึง 1 ใน 4 มีปัญหาสุขภาพจิตในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้ป่วยทางจิตเข้าถึงบริการต่ำกว่าโรคทางกาย เนื่องจากทัศนคติ การยอมรับการรักษา และที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบบริการยังไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขจึงเน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงในสถานบริการใกล้บ้าน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า สังคมยังมองผู้ป่วยจิตเวชว่า เป็นคนบ้า คนวิกลจริต ไม่สมประกอบ ซึ่งจริงๆ แล้วพวกเขาเจ็บป่วย ไม่ใช่ความอ่อนแอทางจิตใจ การดูแลรักษาจึงต้องผสมผสานและมีความพิถีพิถัน เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชมีความซับซ้อนมากในการดูแลรักษา ต้องมีทั้งการพูดคุย ทำกิจกรรมบำบัด ที่สำคัญ คือ การให้ยารักษา เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง การใช้ยาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และควบคุมดูแลได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและเข้าใจในคุณสมบัติ ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญยิ่ง

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวว่า เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบำบัดและให้การดูแลด้วยยา การสร้างและพัฒนาเภสัชกรให้มีความรู้ความเช้าใจด้านจิตเวช มีสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจากเภสัชกรโรงพยาบาลจิตเวช จึงมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาและดูแลต่อเนื่องในชุมชนใกล้บ้านได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม