ระวังการเล่นน้ำหน้าร้อน เที่ยวทะเลปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,156

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระวังการเล่นน้ำหน้าร้อน เที่ยวทะเลปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย

ตรวจสอบสภาพอากาศ หากมีประกาศเตือนภัยควรงดหรือเลื่อนการเดินทาง ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หากเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้พร้อมใช้งาน ที่สำคัญ ควรเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยสวมเสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางทุกครั้งที่เล่นน้ำ รวมทั้งไม่เล่นน้ำใกล้เครื่องเล่นทางน้ำ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทะเล

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฤดูร้อนเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวทะเล แต่หากขาดความระมัดระวังในการเล่นน้ำ ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนและคลื่นลมทะเลมีกำลังแรง ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย ดังนี้ เตรียมพร้อม – เที่ยวทะเลปลอดภัยตรวจสอบสภาพอากาศ โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่ง พายุลมแรง หรือ

ฝนตกหนัก ควรงดหรือเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ระดับความลึก ความสูง และความแรงของคลื่น กระแสลม หากเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำ หรือท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ยารักษาโรค เสื้อชูชีพ ห่วงยางยาบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย สำหรับใช้งานในยามฉุกเฉิน รู้ทันอันตราย – เล่นน้ำทะเลปลอดภัย เลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึก กระแสน้ำไหลวน มีคลื่นสูงซัดฝั่ง บริเวณที่มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ

ไม่เล่นน้ำในพื้นที่หรือช่วงเวลาเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณที่มีร่องน้ำลึก มีโขดหินใต้น้ำ อีกทั้งในขณะหรือภายหลังฝนตก เพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรง จึงเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำ อาทิ สกู๊ตเตอร์ บานาน่าโบ๊ท เจ็ตสกี เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคน เพราะหากเป็นตะคริว หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที สวมเสื้อชูชีพหรือห่วงยางที่ได้มาตรฐานอย่างถูกวิธี

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถลอยตัวรอการช่วยเหลือ ดูแลการเล่นน้ำของเด็กอย่างใกล้ชิด โดยให้เด็กสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาที่เล่นน้ำ ไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่บริเวณชายหาดตามลำพัง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยไม่เล่นน้ำหลังรับประทานอาหาร และไม่เล่นน้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเป็นตะคริว ทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยตรวจสอบสภาพอากาศ เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเล่นน้ำหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลจะช่วยให้การท่องเที่ยวทะเลเป็นไปด้วยความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม