ศึกษาดูงานโครงการ 'ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารักฯ'

| |
อ่าน : 4,093

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ newsplus.co.th

ศึกษาดูงานโครงการ \'ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารักฯ\' thaihealth

ต้อนรับผู้แทนศึกษาธิการ คณะผู้บริหารและครู พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ EDF จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสศึกษาดูงานใน โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประเทศไทย โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ต้อนรับผู้แทนศึกษาธิการ คณะผู้บริหารและครู จากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ EDF ประเทศลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งบริหารและดำเนินงานโดยมูลนิธิ EDF ประเทศไทย ที่โรงเรียนผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 จังหวัดนครพนม

โครงการ "ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้" เป็นโครงการที่ สสส.สำนัก 6 สนับสนุนงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมและประถมขยายโอกาส 147 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโปรตีน ผักและผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นในมื้อกลางวัน  ซึ่งได้ร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พ่อแม่ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการในโรงเรียนให้เกิดเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการกินโปรตีน ผักและผลไม้ ของเขตพื้นที่การศึกษาและขยายไปยังครอบครัวนักเรียนและชุมชน โดยมีระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 15 เดือน นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการต่างร่วมกันทำโครงการและกิจกรรม เช่น การร่วมกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม