แนะตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันไฟไหม้

| |
อ่าน : 4,061

ที่มา : www.naewna.com

แนะตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันไฟไหม้ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการ เกิดเพลิงไหม้สูง พร้อมแนะประชาชนร่วมป้องกันเพลิงไหม้

โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัย ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่จุดยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานก๊าซหุงต้มและประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

ายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง เนื่องจากสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง และลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเพลิงไหม้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้ ดังนี้ จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน ไม่วางสิ่งของกีดขวางประตู ทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกและอยู่ในสภาพชำรุด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่วางใกล้แหล่งความร้อน วัสดุที่ติดไฟง่าย และสารไวไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ ควรวางในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและระบายความร้อนได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำ มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ และอยู่ด้านนอกอาคาร เพราะเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายได้ง่าย ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อน และมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน พร้อมปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันความร้อนสะสม ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยไม่จุดยากันยุง หรือธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่ดูแล ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกลาม และใช้งานก๊าซหุงต้มด้วยความระมัดระวัง โดยตรวจสอบถังก๊าซให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ วาล์วถังก๊าซ สายยาง หรือท่อนำก๊าซไม่มีรอยรั่ว จัดวางถังก๊าซให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟ รวมถึงปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน ทั้งนี้ อัคคีภัยป้องกันได้ หากทุกคนร่วมกันใส่ใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม