สสส.แถลงผลงานปี59-ยันโปร่งใส

| |
อ่าน : 2,283

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

สสส.แถลงผลงานปี59-ยันโปร่งใส thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.แถลงผลงานปี 59 ยันโปร่งใส ได้คะแนนผลประเมินธรรมาภาลระดับสูง

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลง "ผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2559 และ ก้าวต่อไปของ สสส." ว่า ปีที่ผ่านมา สสส. เจอปัญหาจากการถูกตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ค่อนข้างล่าช้า มาทำงานได้ช่วงประมาณครึ่งปีหลัง ซึ่งก็ถือว่าสามารถผ่านพ้นไปได้ โดยในปีงบประมาณ 2559 สนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั้งสิ้น 2,401 โครงการ มีผู้รับทุนรายใหม่ 2,859 ราย/องค์กร มีผลงานการร่วมผลักดันนโยบายสุขภาพ จนเกิดเป็นกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการการแก้ปัญหาดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งสถิติการดื่มของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2558 อยู่ที่ 6.95 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์/คน/ปี ลดลงจากปี 2544 อยู่ที่ 7.39 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์/คน/ปี และพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

"ปี'59 ผลการประเมินผลและสมรรถนะงานจากคณะกรรมการประเมินผล 4.56 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม สูงกว่าปี 2558 เกือบทุกด้าน การประเมินผลธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 87.8 ขณะที่การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่ประเมินองค์กรรัฐกว่า 200 องค์กรนั้น สสส.ได้ร้อยละ 81.41 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรองค์กร ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานระดับสูงมาก" ทพ.สุปรีดากล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากคตร.ตรวจสอบมานั้น ขณะนี้ยืนยันได้หรือไม่ว่า สสส.บริหารงานอย่างสุจริต โปร่งใส ทพ.สุปรีดากล่าวว่า จากวิกฤตการตรวจสอบที่ผ่านมา สสส. ใช้เวลาครึ่งปีแรกในการชี้แจงต่างๆ และสุดท้ายที่สรุปได้จากข้อกล่าวหาที่มีมาก็เห็นว่า ไม่มีเรื่องการทุจริต หรือผิดระเบียบ แต่มีข้อเสนอเชิงปรับปรุงการทำงาน ซึ่งเราก็ปรับปรุงมาตลอด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม