ลำปางลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน

| |
อ่าน : 1,638

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

ลำปางลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดต้นแบบ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง ซึ่ง จ.ลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการตามประกาศนโยบาย เรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลัก ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยทางถนน และการสัญจรที่ปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) ลำปาง จัดโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำปาง ขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน และมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม