ลำปางลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน

| |
อ่าน : 1,584

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

ลำปางลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดต้นแบบ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง ซึ่ง จ.ลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการตามประกาศนโยบาย เรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลัก ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยทางถนน และการสัญจรที่ปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) ลำปาง จัดโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำปาง ขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน และมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม