ข้อแนะนำ ไม่ดื่มสุรา ลดภัยเหล้ามือสอง

| |
อ่าน : 2,089

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมอนามัย

ข้อแนะนำ ไม่ดื่มสุรา ลดภัยเหล้ามือสอง thaihealth

แน่นอนที่สุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อตัวผู้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากจะทำให้เสียทรัพย์สินแล้ว ที่มากไปกว่านั้นคือการเสียชีวิต ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่เกิดการสูญเสียย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1 คน แน่นอนแล้วที่มักเกิดปัญหาคือความรุนแรงในครอบครัว

"เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในประชากรทั่วประเทศ และการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยเพิ่มปริมาณการดื่มของเด็กและเยาวชน 1.5 เท่า เพิ่มการดื่มแบบหนัก 2 เท่า และเพิ่มการดื่มแบบอันตราย 1.5 เท่า นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมาก ทั้งอุบัติเหตุทางถนน  โรคตับ โรคมะเร็ง โรคพิษสุรารวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากการขาดสติ และสาเหตุอื่นอีกมากมายที่เกิดจากการดื่มสุรา แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือบุคคลรอบข้าง หรือที่เรียกว่า เหล้ามือสอง" นพ.โสภณเมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าว"การจัดทำชุดข้อแนะนำ สำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "9 หน่วยงานร่วมใจ ครบ 9 ปีกฎหมายไทยต้านภัยแอลกอฮอล์"

ขณะที่ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและในฐานะประธานคณะกรรมการคณะที่ 1 สสส. อธิบายถึงการจัดทำชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุราให้ฟังว่า ปัญหาแอลกอฮอล์เป็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่เตือนและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ในการรวบรวมข้อมูลวิชาการเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าประชาชนกลุ่มใดบ้าง ที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์

"คำแนะนำ 5 ข้อ สำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ 1.เด็ก และเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะและหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3.ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทและผู้ที่ ทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 4.ผู้ที่มีปัญหาโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีโรคประจำตัว และ 5.ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากฐานวิชาการ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศชุดข้อแนะนำดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงในข้อปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นการสร้างบรรทัดฐานของสังคมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว"

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และในฐานะประธานคณะกรรมการคณะที่ 1 สสส. ยังให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าปัจจุบันประชาชนยังมีความเข้าใจผิดมองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสมองและยังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นอีกด้วย หรือที่เรียกว่าเหล้ามือสอง (Second hand drink) ซึ่งหมายถึง คนที่ไม่ดื่มสุราก็สามารถได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ โดนทำร้ายการถูกคุกคามทางเพศ หรือการก่ออาชญากรรม จากข้อมูลพบว่ามีคนไทยอย่างน้อย 3-4 ล้านคนที่ไม่ดื่มสุรา แต่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราของคนอื่น และหากชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา ได้ถูกประกาศออกไปก็จะช่วยลดภัยจากเหล้ามือสองลงได้

ด้าน ศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สสส. กล่าวว่า ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ร่างข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุราขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักฐานวิชาการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ซึ่งชุดข้อแนะนำดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่บุคลากรสาธารณสุขจะนำไปให้ความรู้แก่ประชาชนให้เป็นแนวทางเดียวกัน และทำให้ประชาชนปฏิบัติตาม ปัญหาที่เกิดจากสุราก็จะลดลง

ป้องกันการเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นให้ได้เด็ดขาด วิธีที่ดีที่สุดต้อง "ไม่ดื่ม-เลิกดื่ม" ซะแต่บัดนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ทำความรู้จัก  แมลง  เปลี่ยนแปลงนิสัย  ผู้ประสานงานโครงการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  3 สิ่งชีวิตแฮปปี้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ลดเค็ม ลดโรค  ภาวนา 4  ชมรมเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ปากน้ำ รณรงค์ ความรู้ งดเหล้า งานกาชาด  รังแครังควาน  อาหารสุขภาพ  วางแผนการเดินทาง  ป้ัองกันโรค  ยา่เส้น  สุวรรณา พิสุทธิโกเมน  เมล็ดทานตะวัน  เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ  ปฏิทินสุขภาพ  หมอนรองกระดูก  ต่างชาติ