สคอ. ชวนสื่อภูมิภาคร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 1,597

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ภาพประกอบจากแฟนเพจแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

สคอ. ชวนสื่อภูมิภาคป้องกันอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชวนสื่อภูมิภาคทั่วประเทศ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 60

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อมวลชนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนผ่านสื่อ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย นายโปรย สมบัติ นายกสมาคม สนพท. นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกสื่อมวลชน บรรณาธิการ-เจ้าของ นสพ.ภูมิภาค ทั่วประเทศร่วมงาน 100กว่าคน

กิจกรรมในงานมีการมอบทุนการศึกษาบุตร- ธิดา สมาชิก สนพท. มอบโล่ประกาศแก่ผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ ในการประชุมฯ สคอ. โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.ได้ร่วมเชิญชวนสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ลดเร็ว ลดเสี่ยง ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม