'Active Play Active School' สัญจรภาคใต้

| |
อ่าน : 3,289

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\'Active Play Active School\' สัญจรภาคใต้ thaihealth

'Active Play Active School' สัญจรภาคใต้ ชวนเด็กขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เดินหน้าผลักดัน โดยจับมือร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ Active Play Active School  ร่วมกับสถานศึกษานำร่องในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ชวนเด็กๆให้ออกมาแอ็กทีฟ ขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวันภายใต้แนวคิด "ออกมาเล่น" (Active Play) เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 6-14 ปี รวมทั้งให้ความรู้ให้แก่ครูและผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางกายมากขึ้น ลดปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียนล่าสุด สสส. เดินสายจัดกิจกรรมสัญจรภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยยกขบวนกิจกรรมสาระความรู้ควบคู่ความสนุกสนานส่งตรงถึงเยาวชนกว่า 200 คน จาก 10 โรงเรียน ครอบคลุมทั้งกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโต ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆที่น่าสนใจ เช่น ฐานลด หวาน มัน เค็ม,ฐานปลูกผัก ท่ามกลางรอยยิ้มและความประทับใจของเด็กๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม