ฉลากโภชนาการ ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

| |
อ่าน : 4,191

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉลากโภชนาการ ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non- Communication Diseases) หรือ NCDs อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น การกินหวาน มัน เค็มจัด รวมถึงการดำเนินชีวิตที่ขาดความสมดุล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดงาน "สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน

สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ที่แสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์ เป็นการมุ่งให้ความรู้กับผู้บริโภคในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีกลุ่มอาหารนำร่อง ประกอบด้วย 1. กลุ่มเครื่องดื่ม 2. กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์นม 4. กลุ่มเครื่องปรุงรส 5. กลุ่มขนมขบเคี้ยว

ฉลากโภชนาการ ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง thaihealth

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชาการไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มโรค  NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งมีการสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจำนวนมาก

ฉลากโภชนาการ ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง thaihealth

ด้าน ดร.วิสิฐ จะวะสิต หัวหน้าหน่วยรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำเกณฑ์เพื่อทำให้สอดคล้องเหมาะสมในการพิจารณาการให้สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ แก่ผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียน ในขณะเดียวกันเราต้องร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ นอกจากนี้ สสส.ช่วยให้เราประสานงานในประเทศไทย รวมไปถึงในระดับภูมิภาคด้านการประชุมนำเสนอ เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการอีกด้วย

หัวหน้าหน่วยรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บอกเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของประชาชนต้องค่อย ๆ ปรับไป ด้วยการลดหวาน มัน เค็มลง และเมื่อเห็นสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ จะทำให้ประชาชนตระหนัก และฉุกคิดในการเลือกบริโภคสินค้าสุขภาพ ที่มีเกณฑ์เหมาะสมกับสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์โภชนาการทั้งสิ้น 5 กลุ่มอาหาร รวมทั้งหมด 213 ผลิตภัณฑ์

"กินจืด ยืดชีวิต" โดยให้กินอาหารอร่อยรสกำลังดีเพียง 1 มื้อ และกินอาหารรสจืดอีก 2 มื้อ ในปริมาณที่เหมาะสม โดยปริมาณพลังงานสูงสุดที่ร่างกายรับได้ไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี ไขมันไม่ควรเกิน 65 กรัม น้ำตาลไม่ควรเกิน 65 กรัม และโซเดียมไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน" ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนะวิธีกินลดความเสี่ยง

ดร.ทิพย์วรรณ กล่าวว่าคนในครอบ ครัวบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม คนอื่น ๆ ในครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่อไปเลือกซื้อเครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และจำสโลแกนให้ขึ้นใจว่า ลดเค็มลงครึ่งหนึ่ง ห่างไกลโรค, หวานพอดีที่ 4 กรัม" ผู้อำนวยการสำนักอาหาร อย. กล่าว

ฉลากโภชนาการ ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง thaihealth

นอกจากลดหวาน มัน เค็ม ลงแล้ว ยังต้องกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม และออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ควบคู่ไปด้วย จึงจะทำให้เราห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม