แพร่เมืองแห่งองค์กรแห่งความสุข

| |
อ่าน : 2,922

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แพร่เมืองแห่งองค์กรแห่งความสุข thaihealth

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบนจังหวัดแพร่ ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน สนับสนุนการสร้างทีมนักสร้างสุขในองค์กร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร่ “แพร่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต เมืองแห่งองค์กรแห่งความสุข” โดยมีนายนิวัฒน์ วิวัฒน์ศานติ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขประจำจังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเมื่อปี 2557 ได้เคยจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดแพร่ มีองค์กรต้นแบบ 5 แห่ง คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่, โรงพยาบาลแพร่ – ราม, ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอปิโตรเลียม, บริษัทบุญทองรวมยนต์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ปรีดาอุตสาหกรรม  ซึ่งองค์กรต้นแบบทั้ง 5 แห่ง มีลักษณะร่วมกันคือการบริหารแบบครอบครัว ให้ความสำคัญต่อจิตใจในการทำงานของพนักงานและการได้ทำงานใกล้บ้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้  จะเป็นการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ความสัมพันธ์ด้านสุขภาพกายใจกับความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างทีมนักสร้างสุขในองค์กรในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจะนำไปใช้ในครอบครัว  สถานที่ทำงาน รวมถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม