แพร่เมืองแห่งองค์กรแห่งความสุข

| |
อ่าน : 2,474

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แพร่เมืองแห่งองค์กรแห่งความสุข thaihealth

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบนจังหวัดแพร่ ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน สนับสนุนการสร้างทีมนักสร้างสุขในองค์กร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร่ “แพร่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต เมืองแห่งองค์กรแห่งความสุข” โดยมีนายนิวัฒน์ วิวัฒน์ศานติ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขประจำจังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเมื่อปี 2557 ได้เคยจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดแพร่ มีองค์กรต้นแบบ 5 แห่ง คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่, โรงพยาบาลแพร่ – ราม, ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอปิโตรเลียม, บริษัทบุญทองรวมยนต์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ปรีดาอุตสาหกรรม  ซึ่งองค์กรต้นแบบทั้ง 5 แห่ง มีลักษณะร่วมกันคือการบริหารแบบครอบครัว ให้ความสำคัญต่อจิตใจในการทำงานของพนักงานและการได้ทำงานใกล้บ้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้  จะเป็นการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ความสัมพันธ์ด้านสุขภาพกายใจกับความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างทีมนักสร้างสุขในองค์กรในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจะนำไปใช้ในครอบครัว  สถานที่ทำงาน รวมถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม