เตือน มี.ค.-เม.ย.แล้งจัด ประสานจว.เตรียมป้องกัน

| |
อ่าน : 1,218

ที่มา: www.siamrath.co.th

เตือน มี.ค.-เม.ย.แล้งจัด ประสานจว.เตรียมป้องกัน thaihealth

แฟ้มภาพ

ปภ.เตือน มี.ค.-เม.ย.แล้งจัด น้ำไม่พอการเกษตร ประสานจว.เตรียมป้องกัน  กำหนดจุดแจกจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้าน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงเดือนมี.ค. – เม.ย.60 ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ ประกอบกับข้อมูลปริมาณน้ำของกรมชลประทาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บางแห่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้น้ำในภาคการเกษตรได้ แต่ยังคงจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศได้ รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการปภ. เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้ง จัดทำบัญชีแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า กำหนดจุดแจกจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้านที่เข้าถึงผู้ใช้น้ำทุกกลุ่ม ให้เกษตรกรใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ โดยปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย จัดรถบรรทุกน้ำและระดมรถสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำดิบไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตามมาตรการ “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำไปยังพื้นที่ขาดแคลน กำหนดข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณที่มักมีการลักลอบสูบน้ำและเกิดปัญหาการแย่งน้ำที่สำคัญ ให้จังหวัดยึดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงฤดูแล้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม