คนพะเยาป่วยมะเร็งสูง ปัจจัยเสี่ยงจากสารพิษ

โดย
| |
อ่าน : 4,343

 

สสจ.พะเยา เผย สถิติของประชาชนชาวพะเยาที่เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิต พบโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 ใน 5 อันดับ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญอันเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง คือการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

น.พ.ฉลอง อัครชิโนเรศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พะเยา เปิดเผยว่า สถิติของประชาชนชาวพะเยาที่เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิต พบว่าโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 ใน 5 อันดับต้นๆ ของจังหวัดพะเยา ตามลำดับ 1.โรคมะเร็ง 2.ปอดบวม/ติดเชื้อที่ปอด 3.อุบัติเหตุ 4.เลือดออกในสมอง และ 5.ไตวายเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญอันเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากเป็นกรรมพันธุ์แล้ว คือการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายที่หลากหลายช่องทาง เช่น ทางปาก ด้วยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีต่างๆ ทางการหายใจ ด้วยการสูดดมเข้าทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนังทำให้เกิดการดูดซึมเข้าทางผิวหนัง

"ดังนั้นทาง สสจ.พะเยา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงได้เดินหน้านโยบายเชิงรุกเรื่องการลด ละ เลิก ใช้สารเคมีต่างๆ ที่เป็นบ่อเกิดของสารพัดสารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเวลาต่อมา เช่น การจัดเวทีเสวนาสถานการณ์เรื่องสารพิษในพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ การทำบันทึกข้อตกลงเรื่องอาหารปลอดภัย ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาเรื่องสารพิษและร่วมกันป้องกันแก้ไขต่อไป" นายฉลอง กล่าว

ด้าน นายวิสิต สันต์ดุษิต นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา กล่าวว่า สำหรับของดีที่ขึ้นชื่อใน อ.แม่ใจ คือ ลิ้นจี่ มะพร้าวเผา และแคนตาลูป โดยเฉพาะแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคประทับใจเมื่อได้รับประทาน เพราะหอม หวาน กรอบ แต่สิ่งที่ผู้บริโภคได้สะท้อนถึงความเป็นห่วงคือ เรื่องการใช้สารเคมีในแปลงปลูกแคนตาลูป เนื่องจากแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีความหวาน แมลงและศัตรูพืชนิยมมาเจาะทำลาย ทำให้ผลผลิตเสียหาย ทางเกษตรกรบางรายจึงต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตรงนี้ทำให้พบว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงของผู้บริโภค ดังนั้นต้องสร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้สารพิษในภาคการเกษตรให้ลดน้อยลง ซึ่งขณะนี้ได้มีกลุ่มเกษตรกรใน อ.แม่ใจ หันมาใช้สารจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพยายามขยายพื้นที่การปลูกพืชปลอดสารพิษให้มากขึ้น ทั้งข้าว ผลไม้ พืชผักสวนครัว โดยทางเทศบาลได้ออกมา ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตรต่อเกษตรกรอย่างเข้มข้นฃ

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม