โครงการจังหวัดบูรณาการเชียงใหม่และลำพูน

| |
อ่าน : 1,652

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

โครงการจังหวัดบูรณาการเชียงใหม่และลำพูน thaihealth

คณะทำงานจังหวัดบูรณาการท้องวัยรุ่นเชียงใหม่และลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

เมื่อไม่นานมานี้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และคณะทำงานจังหวัดบูรณาการท้องวัยรุ่นเชียงใหม่และลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนทำงานเรื่องการใช้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน ประกอบด้วย คณะทำงานภายใต้โครงการจังหวัดบูรณาการเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โรงเรียน กศน. ภาคประชาสังคม และแกนนำเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม