ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ

| |
อ่าน : 3,270

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

ม.นเรศวร พัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและองค์ความรู้

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวในพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มน. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการโครงการ วัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม นโยบาย และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเกิดอำเภอสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพให้เข้มแข็ง มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

ด้าน ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ ดังกล่าวมีผลการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.จัดโครงการสานพลังอำเภอสุขภาวะ เชื่อมปฏิบัติการด้วยระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ 2.จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 3.ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนในพื้นที่ 24 อำเภอ และ 4.เกิดองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม