ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ

| |
อ่าน : 2,215

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

ม.นเรศวร พัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและองค์ความรู้

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวในพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มน. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการโครงการ วัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม นโยบาย และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเกิดอำเภอสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพให้เข้มแข็ง มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

ด้าน ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ ดังกล่าวมีผลการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.จัดโครงการสานพลังอำเภอสุขภาวะ เชื่อมปฏิบัติการด้วยระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ 2.จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 3.ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนในพื้นที่ 24 อำเภอ และ 4.เกิดองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม