สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

| |
อ่าน : 4,150

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม thaihealth

กิจกรรม 'โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม'

เมื่อไม่นานมานี้ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ได้จัดกิจกรรม 'โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม' โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดเน้นในการส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง (Accessibility) ระบบสื่อที่มีสุขภาวะและวิถีสุขภาวะทางปัญญา อันนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะและการเติบโตทางปัญญาและพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ด้วยการส่งเสริมความพร้อม (Availability) ของปัจจัยแวดล้อมด้านระบบสื่อที่มีสุขภาวะและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จะเป็นปฏิบัติการขับเคลื่อนนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่เป็นภาพใหญ่ ที่จะเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันต่อยอดโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะระดับพื้นที่ ในลักษณะต่อยอดศักยภาพการทำงานเป็นเครือข่ายระยะยาวร่วมกัน ซึ่งท้ายในโครงการ จะนำไปสู่ชุมชนปฏิบัติการ (Community Best Practice) เชิงยุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนต่อยอดสู่ภาคนโยบายในระดับท้องถิ่น เกิดกระแสในวงกว้าง สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม และเกิดทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายระดับชาติในระยะต่อไป

ดยโครงการดังกล่าวได้จัดทำเพื่อเติมความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยกันผลักดันสื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคมอย่างแม่นยำและคมชัดขึ้น เพื่อเสริมพลังให้เครือข่ายเข้าใจเป้าหมาย และมีสมรรถนะในฐานะ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของเครือข่ายสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ระยะที่ 2 และเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนทำงานสื่อเป็นโรงเรียนสังคม และประสานความคิด ความรู้ งาน และพลัง เป็นเครือข่ายสื่อคือโรงเรียนของสังคม (ระยะที่ 2) ให้กว้างขวาง สามารถเกิดเครือข่ายประสานกลุ่มคน ประสานกลุ่มงาน ประสานพื้นที่ ประสานความรู้ และประสานสื่อ เป็นนวัตกรรมอภิสาร-อภิสื่อ อย่างมีคุณค่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม