'บางมดเฟส' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด

| |
อ่าน : 8,312

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

\'บางมดเฟส\' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด thaihealth

แฟ้มภาพ

ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ เมืองฟ้าอมร นครที่ไม่เคยหลับใหล การจราจร พลุกพล่านติดขัด ผู้คนมากมายเดินทางตรากตรำคร่ำเคร่งอยู่บนท้องถนนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ อย่างที่ไม่อาจเลี่ยงได้

ณ บางมด อีกมุมของเมืองหลวง ที่ผู้คนย่านนี้ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และรวมตัวกันเพื่อแก้ไข ด้วยการใช้ ศักยภาพจากลำคลองในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร คิดสร้างทางจักรยานริมคลองเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อเป็นทางเลือกการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้ "โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเป็นทางจักรยาน เพื่อสรรค์สร้างการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน" หรือ 3C Project

กลุ่ม 3C Project  หลังจากที่ดำเนินโครงการมาเกือบ 1 ปี ในการจัดกิจกรรมใหญ่ บางมดเฟส "เมด-อินบางมด" ตั้งแต่บริเวณท่าน้ำวัดพุทธบูชาจนถึงครัววิชชาลัยในสวนบางมด เพื่อนำเสนอทางปั่นจักรยานริมคลองบางมด พร้อมชมทัศนียภาพธรรมชาติและศิลปะเรียบคลอง รวมถึงชาวบ้านในชุมชนมาร่วมขายอาหารและสินค้าประจำท้องถิ่น ได้ผลที่ปรากฎออกมาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งสร้างความชื่นใจให้กับทุกๆ คนที่มี ส่วนร่วมโดยทั่วหน้ากัน

\'บางมดเฟส\' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด thaihealth

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้สนับสนุน โครงการ 3C Project เพื่อจะหาเส้นทาง อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะริมคลองไม่ว่าจะเดินหรือปั่นจักรยาน ซึ่งนอกจากจะได้เส้นทางปั่นจักรยานที่เป็นทางเลือกของการเดินทางแล้ว ยังได้ทางเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยระยะทางริมคลอง 3 กม. มีงานวิจัยว่า การเดินวันละ 10,000 ก้าว จะช่วยลดการเกิดโรคปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างน้อยการเดินครึ่งชั่วโมงทุกวันก็ทำให้เราห่างไกลโรคที่ไม่ปรารถนาได้

\'บางมดเฟส\' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด thaihealth

ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเป็นทางจักรยาน เพื่อสรรค์สร้างการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน หรือ 3C Project เล่าให้ฟังว่า ทั่วกรุงเทพฯ มีลำคลองยาวกว่า 2,000 กม. ตัดผ่านชุมชน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ ซึ่งพัฒนาให้เป็นทางจักรยานเพื่อการ เดินทางได้ เราจึงหาทางแก้ไขการเดินทางเพื่อลดปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน โดยพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานริมคลองขึ้น ผสาน 3c คือ ปั่นจักรยาน (Cycling) คลอง (Canal) และชุมชน (Community) เข้าด้วยกัน โดยใช้เส้นทางริมคลองเพื่อออกกำลังกายบ้าง หรือการเดินทางบ้าง เห็นผู้คนในชุมชนออกมาเดิน ออกกำลังกายมากขึ้น พร้อมๆ กับมาชมศิลปะจากฝาผนังที่เราได้ปรับปรุงให้สวยงาม อยากขอบคุณ สสส. ที่ให้การสนับสนุนซึ่งมีค่ากับการทำประโยชน์ในครั้งนี้มากๆ เพราะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนตื่นตัว เกิดความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน มัสยิด ทุกคนให้ความร่วมมือ และแสดงออกถึงศักยภาพชุมชน งานบางมดเฟสครั้งนี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อให้เกิดความร่วมมือแบบนี้ต่อไปในอนาคต

\'บางมดเฟส\' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด thaihealth

สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยการเปิดงานบนเวทีใหญ่ พร้อมๆ กับกิจกรรมในฐานวัดพุทธบูชา ประกอบด้วย บูธกิจกรรมมากมาย เช่น วุ้นการ์ตูน เพนท์เฮนน่า ศิลปะทรายสี ปลูกส้มบางมดในกระถาง ซึ่งเมื่อเราเดินออกไป ทางท่าน้ำพุทธบูชาตลอดระยะทาง 3 กม. จะพบเส้นทางเดิน-ปั่นที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ และพื้นที่เกษตรของชาวบ้านบางมด จะได้พบเห็นบรรยากาศการขายของบนเรือแจวในคลองตลอดระยะทาง และจะพบฐานกิจกรรมระหว่างทาง อาทิ ฐานเซรามิกจะมีกิจกรรมบำบัดบนกำแพง ติดเซรามิกคิดถึงพ่อ, ฐานสอนสมบูรณ์จะอยู่ที่มัสยิดดาริลหะซัน มีกิจกรรม ย้อมคราม กระป๋องโมบาย โคมไฟไหมพรหม กุหลาบใบเตย และฐานแพตาสาน มีกิจกรรม ทำสวนขวดแก้ว ทำสมุดทำมือ และเล่น ซับบอร์ด ซึ่งหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำกิจกรรมครบตามที่ผู้จัดกำหนด ก็จะได้รับของที่ระลึกกันอีกด้วย

\'บางมดเฟส\' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด thaihealth

\'บางมดเฟส\' เทศกาลสุดชิค เมด-อิน-บางมด thaihealth

เส้นทางจักรยานแห่งนี้ นับว่า เป็นอีกตัวเลือก ในการเดินทางได้สะดวก และหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด นอกจากนี้ ยังใกล้ชิดชุมชน ธรรมชาติริมทางแถมยังได้สุขภาพดี และในอนาคตนี้เส้นทางเลียบคลองบางมด ยังสร้างทางเชื่อมไปถึงสถานีรถไฟฟ้าวุฒิอากาศ เพื่อให้เดินทางสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม