คลอดเกณฑ์มาตรฐานเดียว 3 กองทุน ผู้ป่วยเอดส์/ไตวายเรื้อรัง

โดย
| |
อ่าน : 4,395

 

สปสช.คลอดหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียว 3 กองทุน ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายฟอกเลือด-ล้างไตได้สิทธิเดิมแม้เปลี่ยนสิทธิการรักษา และหากไตกรองปัสสาวะน้อยกว่า 6 ซีซีต่อนาที ให้เข้าข่ายป่วยระยะสุดท้าย ด้านผู้ป่วยเอดส์ทุกสิทธิให้รับยาบัญชียาหลักฯ ต่อเนื่อง

นพ.ประทีป ธนเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเดียวทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ในการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ว่า มาตรฐานผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายดำเนินการโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ข้อ คือ 1.เกณฑ์วินิจฉัย เช่น หากผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคมในการฟอกเลือดเมื่อย้ายสิทธิมาใช้ 30 บาท ก็จะยังได้สิทธิในการฟอกเลือดเช่นเดียวกับการล้างไตทางช่องท้อง 2.การกำหนดกรณีเป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ให้ใช้มาตรฐานของสมาคมโรคไตฯ โดยกำหนดไว้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีความสามารถในการกรองปัสสาวะของไตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ซีซีต่อนาที และกรณีมีความสามารถในการกรองปัสสาวะของไตมากกว่า 6 ซีซีต่อนาทีแต่ไม่เกิน 15 ซีซีต่อนาที และมีภาวะอื่นที่เกิดจากไตแทรกซ้อน ซึ่งในกรณีนี้ยังเกิดข้อถกเถียงอยู่ แต่ภายในเดือน พ.ย.นี้จะมีการหารืออีกครั้ง

นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการอาวุโสโรคเอดส์เพื่อบริการผู้ติดเชื้อไอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค สปสช. กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จะมีการทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เช่น การให้ยาจะให้ยาที่ต่อเนื่องโดยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการเจาะเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 3 กองทุนจะได้สิทธิในการเจาะตรวจเท่ากัน คือ สิทธิในการตรวจปีละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ป่วยเอดส์จะมีการใช้ฐานข้อมูลในการรักษาเดียวกันของ 3 กองทุน ซึ่งในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการอบรมการใช้โปรแกรมที่มีฐานข้อมูลของผู้ป่วยเป็นโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สปสช.จะมีเกณฑ์ในการเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ขณะที่ของข้าราชการไม่มี ซึ่งจากนี้จะมีการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด

“จากการที่เริ่มใช้มาตรฐานเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรก มาตรการดังกล่าวก็เช่นกันที่ออกมาเฟสแรกแล้วต้องมีการพัฒนาต่อไปในเฟส 2 การจะออกมาครั้งแรกให้สมบูรณ์แบบเลยคงเป็นไปไม่ได้ ต้องมีการปรับมาตรฐานกันไป” นพ.สรกิจ กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม