เตือน 3 กลุ่มเสี่ยงรับมือหน้าหนาว ต้นเหตุทำเจ็บป่วยได้ง่าย

โดย
| |
อ่าน : 1,544

 

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ทาง คร.จึงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน เพราะจากสภาวะอากาศเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิด โรคภัยต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ 1. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และ 3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคตับ โรคไตและโรคโลหิตจาง เป็นต้น เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จะเจ็บป่วยง่ายและเมื่อป่วยแล้ว อาการ มักรุนแรงกว่าประชาชนทั่วๆ ไป

นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนำประชาชนปฏิบัติตาม 3 มาตรการ คือ รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด โดยใช้หลัก 5-5-5 ได้แก่ 5 เตรียม 5 ระวัง และ 5 สะอาด ดังนี้ รู้เตรียม คือ รู้จักเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบด้วย 1. เตรียมเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว 2. เตรียมยารักษาโรคเรื้อรังที่จำเป็น 3. เตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัว 4. เตรียมฟังข้อมูลข่าวสาร เรื่องการประกาศภัยหนาว และ 5. เตรียมตัว โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี

ส่วน รู้ระวัง ประกอบด้วย รู้จักระวัง สิ่งที่อยู่รอบตัวที่อาจก่อให้เกิดโรคและ ภัยสุขภาพ ได้แก่ 1. ระวังการแพร่กระจายโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ ทางเดินหายใจ 2. ระวังไม่ให้ร่างกายขาดความอบอุ่นและความชุ่มชื้น 3. ระวัง ไม่ดื่มสุรา เพื่อแก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาท ทำให้มีอาการง่วงซึมเร็ว และอาจหมดสติโดยไม่รู้ตัว หากมีโรคประจำตัวจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ 4. ระวัง ไม่นอนในที่โล่งแจ้งลมโกรก เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว การไหลเวียนของโลหิตช้าลง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย อาจส่งผล ให้เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตได้ และ 5. ระวังไม่ผิงไฟในที่ อับอากาศ ไม่นำเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟหรือห่มผ้าคลุมศีรษะเด็กอ่อนจนหมด

ขณะที่ รู้สะอาด คือ รู้จักรักษาความสะอาดในตัวเอง ได้แก่ 1. ทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว 2. ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย 3. ล้างมือให้สะอาด 4. มีสุขอนามัยที่ดีและสะอาด และ 5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน โดยไม่จำเป็น รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม