อบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่ จ.เชียงราย

| |
อ่าน : 1,100

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

อบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่ จ.เชียงราย thaihealth

โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จัดอบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลและส่วนราชการต่างๆ ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จัดอบรมปรับฐานคิดให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลและส่วนราชการต่างๆ ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายผลการทำงานสร้างทีมชุมชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยมีประธานและเลขาศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโป่งงาม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด โดยตำบลโป่งงามเป็นพื้นที่ซึ่งมีการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศมาก่อนหน้า

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลไกทำงานสุขภาวะทางเพศระดับตำบลเพื่อชุมชนชาติพันธุ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สสส.) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศระดับตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม