จากพอเพียง สู่พาณิชย์

| |
อ่าน : 3,135

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

จากพอเพียง สู่พาณิชย์ thaihealth

'ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำอาชีพอะไร คุณก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ แต่คุณต้องรู้จักหาโอกาสให้แก่ตนเองได้ศึกษาและทำอะไรใหม่ๆ บ้าง' มนัส ทองศรีเพชร

จากความคิดเล็กๆ เพียงแค่ใช้ดินอย่างมีคุณค่า สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน มาสู่ความพอเพียงระดับชุมชนท้องถิ่น และกลุ่ม "จากพอเพียง สู่พาณิชย์" นับเป็นตัวอย่างสำคัญในยุคที่เศรษฐกิจ ฝืดเคือง ที่สะท้อนภาพความสุขของชุมชนที่มีการดำรงชีพอย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงทางอาหาร

และประธานกลุ่ม "จากพอเพียง สู่พาณิชย์"  มนัส ทองศรีเพชร เกษตรกรวัย 40 ปี เปิดเผยถึงความสุขจากความสำเร็จในการจัดกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นการจัดการอาชีพอย่างยั่งยืน ใน ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี (ระหว่างปี 2557-ปัจจุบัน) กระทั่งสามารถรวมตัวเกษตรกรท้องถิ่นได้กว่า 200 คน ให้มีอาชีพที่ดีและสามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ตาม แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)

มนัสเริ่มจากการลองผิดลองถูกประสามนุษย์เงินเดือนที่เรียนจบอนุปริญญาด้านอิเลกทรอนิกส์ แล้วทำงานประจำ 7 ปี ก่อนจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้รับเหมาติดตั้งดาวเทียม ตัดสินใจทำสัญญาเช่าที่ดินทำธุรกิจในเขตปริมณฑลต่อเนื่องนาน  10 ปี ถึงปีที่ 9 ก็พบกับความเปลี่ยนแปลง เมื่อเขาได้ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9

ห้วงความคิดขณะนั้นชี้ช่องให้เขามองเห็นว่างานที่มีอยู่เดิมสร้างเงินก็จริง แต่ทำให้ต้องดิ้นรนไม่หยุดหย่อน และกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้ลูกๆ เบียดบังเวลาครอบครัว เขาจึงเริ่มมองหาความยั่งยืนในชีวิต และหันตัวกลับไปปักหลักที่บ้านเกิดของภรรยา โดยปี 2556 เขาตัดสินใจเอาเงินไปซื้อที่ดิน 27 ไร่ เริ่มปลูกไผ่ตงอินโดจีน 1,200 กอ แต่ระหว่างปลูกไผ่ปีแรกมนัสยังคงทำงานเช่นเดิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่ออีก 1 ปี ให้ครบตามสัญญาเช่าที่ดิน เขาใช้เวลาบางสัปดาห์กลับไปดูแลพื้นที่เพาะปลูกไผ่

"ตอนผมทำธุรกิจจานดาวเทียม ผมมีการขายออนไลน์ รับออร์เดอร์ออนไลน์ ผมจึงใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์ ขายหน่อไม้ที่ได้จากการปลูกไผ่ ก็เริ่มมีสมาชิก จนมีคนกรุงเทพฯ สนใจเยอะขึ้น ทั้งสั่งซื้อ บางคนก็เข้ามาปรึกษาแล้วถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพมาปลูกไผ่เพิ่มเติม เกิดการบอกต่อๆ กัน ก็ยกระดับจากปลูกไผ่ขายหน่อ มาเป็นขยายพันธุ์ไผ่ขาย พอหมดสัญญาเช่าทาธุรกิจ ผมก็กลับบ้านไปอยู่อำนาจเจริญ"

หลังจากประสบความสำเร็จจากการปลูกไผ่ เขาเริ่มหันมาปลูกสตรอเบอรี่ มะม่วง มะขาม  พืชพรรณผลไม้อีกหลายชนิด รวมทั้งเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทั้ง ปลา ไก่ ฯลฯ บนที่ดิน 27 ไร่ ตามแนว พระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงส่งเสริมให้ใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า  และเมื่อสังคมเจริญขึ้น คนจะซื้อของกิน ของใช้มากขึ้น ดังนั้นใครผลิตกินเองได้ย่อมได้เปรียบ เพราะเป็นการลดต้นทุนการดำรงชีวิต มนัสจึงทำเกษตรแบบผสมผสานให้สามารถดำรงชีพอย่างยั่งยืนแล้วแบ่งขาย  เพราะเขาเห็นโอกาสอยู่รอดโดยการรวมกลุ่ม จึงริเริ่มรวมตัวเกษตรกรขึ้น โดยประกาศหาแนวร่วมจากคนในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด การมาพบปะของเกษตรกรแต่ละครั้งก่อเกิดเป็นแรงกระเพื่อมของการขยายฐานการผลิตภายใต้ต้นทุนของแต่ละคน จนกลายมาเป็น "กลุ่มจากพอเพียง สู่พาณิชย์" โดยเริ่มจากการสำรวจแหล่งตลาดก่อนว่ามีใครบ้างต้องการซื้อสินค้าการเกษตร และต้องการสินค้าประเภทใด

"บ้านผมเลี้ยงไก่ก็จริง แต่เลี้ยงไม่มาก ถามว่าพ่อค้าเขาจะมาซื้อเนี่ย ถ้ามาแล้วได้ไปสองสามตัวจะคุ้มไหม ก็ไม่ ผมก็เลยไปถามคนในหมู่บ้านว่า ใครมีไก่ขายบ้างให้เอามารวมกันแล้วขาย แล้วเราก็เอาวิธีการนี้ไปใช้กับการขายสินค้าเกษตรทุกอย่างที่มี มีเท่าไหร่ ขายเท่านั้น ไม่ต้องไปเร่งตัวเอง ไม่ต้องไปกู้เงินมาปลูกเยอะๆ แนวทางนี้ทำให้เราเกิดเป็นกลุ่มเริ่มมีระบบสมาชิก โดยใครก็ตามมาขายในกลุ่มต้องจ่ายเงินร้อยละ 5 เข้ากลุ่ม จะนำไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ อบรมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ง่ายๆ วิธีการเขียนโฆษณาสินค้า วิธีถ่ายรูป ง่ายๆ ให้สมาชิกลองทำ เราก็ไปต่อได้ "

จากพอเพียง สู่พาณิชย์ thaihealth

ไม่ใช่แค่การรวมตัวเพื่อการสร้างโอกาสในการค้าขายเท่านั้น แต่มนัสยังออกแบบหลักสูตรในการทำเกษตรอย่างครบวงจร ภายใต้รูปแบบ

"การตลาดนำ การกระทำตาม" โดยเน้นที่ฝึกให้เกษตรกรเข้าใจและรู้ถึงวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ผลผลิต เพื่อสำรวจความต้องการของตลาดเป็นอันดับแรกแล้วค่อยผลิตเพื่อส่งขาย หรือที่รู้จักกันในแวดวงธุรกิจว่า "Pre-Order" ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เกษตรกรไม่ขาดทุน  ในปี  2559 หลังทำบัญชีพบว่า โครงการดังกล่าวสร้างรายได้แก่กลุ่มสูงถึง 2 ล้านบาท โดยที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องจากบ้านเกิดไปทำงานไกล  ความสำเร็จดังกล่าวจุดประกายให้เกษตรกรกลุ่มมองเห็นช่องทางในการดำรงชีพอย่างยั่งยืนมากขึ้น  และเป็นที่ยอมรับทั้งจากคนไทยและต่างชาติ ซึ่งนอกจากการผลิตสินค้าเกษตรส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา พม่า แล้วทางกลุ่มยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั้งไทย และต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมด้วย

ปัจจุบันนี้เกษตรกรในกลุ่มต่างต้องมีหน้าที่ในการบรรยายข้อมูล และมีส่วนร่วมขยายองค์ความรู้ดังกล่าวสู่เกษตรกรรายใหม่ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

การดำเนินการของกลุ่ม "จากพอเพียง สู่พาณิชย์" จัดเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แรงผลักดันสากล เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา (The Sustainable Development Goals: a universal push to transform our world) หรือ SDGs ที่ ประเทศไทยโดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2559 และมีองค์ประกอบหลายส่วนจาก 16 ข้อของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมีส่วนร่วม

มนัสยังหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวสู่สังคมในวงกว้าง และขณะนี้ เขากับสมาชิกกลุ่มก็กำลังได้รับโอกาสนั้น ภายใต้สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสุขภาวะชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยในงานมหกรรมตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มนัสและสมาชิกจะมาเปิดประเด็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

"พอ สสส.เข้ามาดูแลเรา จะทำให้เราได้ขยายเครือข่ายง่ายขึ้น ซึ่ง สสส.จะมีบทบาทในการสนับสนุน และเป็นหน่วยงานหลักเชื่อมชุมชนแต่ละที่ให้มาเจอกันได้  ผมอยากให้หลายๆ คน เรียนรู้โครงการของเราและเชื่อเสมอว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำอาชีพอะไรคุณก็ใช้ชีวิตอย่าง พอเพียงได้ แต่คุณต้องรู้จักหาโอกาสให้แก่ตนเองได้ศึกษาและทำอะไรใหม่ๆ บ้าง โครงการนี้มากกว่ารายได้ที่ผมรับ คือ กำไรชีวิตที่ทำให้ผมได้อยู่กับครอบครัว และ ผมเองก็เรียนรู้จากเกษตรกรคนอื่นเช่นกัน นั่นแหละกำไรสูงสุด" มนัสทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม