ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม.

| |
อ่าน : 2,302

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์

ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม. thaihealth

เปิดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม.” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สแตน เพอร์กินส์ ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก (WMA) ชาวออสเตรเลีย เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (AMA) ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียล เมืองพัทยา พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม.” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดงานต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ ศูนย์ออกกำลังกาย โรงพยาบาลอาภากร สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ อาทิ การฟ้อนกลองยาว และการแสดงของวงอังกะลุง รวมถึงการสาธิตการทดสอบสมรรถภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุเชิงกีฬา ก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลที่สำคัญของประเทศไทย

สแตน เพอร์กินส์ ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก (WMA) กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมือของผู้สูงอายุในประเทศไทยทั้งในเรื่องของการกีฬาและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม.” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของมวลชน พร้อมปลูกฝังสปิริตและความรับผิดชอบให้แก่ผู้เข้าร่วม เนื่องจากทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการวิ่งสะสมให้ได้ตามระยะทางที่กำหนด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกรีฑาสูงอายุไทยไปสู่ระดับทวีปและระดับโลก อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทุกชาติได้ปฏิบัติตาม เชื่อว่าการประชุมที่จะถึงนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยแน่นอน

ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม. thaihealth

ด้าน นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (AMA) และเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ประจำปีในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ เป็นการประชุมเชิงนโยบาย เพื่อพิจารณาแผนงานและทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหาข้อสรุปในประเด็นที่ยังคงต้องดำเนินต่อไป ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ มร.สแตน เพอร์กินส์ ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย เนื่องจากจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุของไทยและของต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้กรีฑาผู้สูงอายุไทยเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ตลอดจนความร่วมมือกับชาติสมาชิกในเอเชียผลักดันและส่งเสริมให้ทุกประเทศเกิดความเข้มแข็งผ่านทางกิจกรรมการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อต่อยอดสู่การเข้าร่วมแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลกมากขึ้น

“ที่สำคัญประเทศไทยนอกจากจะมีการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีจุดเด่นในเรื่องการส่งเสริมกีฬามวลชนและการทำกิจกรรมพิเศษอย่างโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 99 กม. ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบสำคัญให้นานาประเทศได้ศึกษา จึงได้เชิญ มร.สแตน เพอร์กินส์ เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดพิธีพร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งนับเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข็มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะทุกสัปดาห์จะมีผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา นอกจากนี้ยังได้มีการสาธิตการทดสอบสมรรถภาพและศักยภาพของนักกรีฑาสูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับโลก” นายวิวัฒน์ กล่าว

สำหรับการแข่งขัน “กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. 60 ณ สนามกีฬกลาง จ.จันทบุรี ภายใต้การร่วมมือของ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ในสโลแกน “กิจกรรมกีฬามวลชน เพื่อคนทุกวัย” ซึ่งประธานสหพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุโลก ให้ความสนใจและยินดีให้การสนับสนุนโดยจะหาโอกาสมาเยี่ยมชมการแข่งขัน

สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย จัดตั้งเมื่อปี 2538 เป็นสมาชิกของ สหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (AMA) และสหพันธ์กรีฑาสูงอายุโลก (WMA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นองค์กรกลางในการดำเนินกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านกรีฑาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักกีฬากรีฑาสูงอายุทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักกีฬากรีฑาสูงอายุ จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุในเชิงกีฬา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลด ละ เลิกกิจกรรมที่ทำลายสุขภาพ โดยปัจจุบันมีสมาชิกระดับองค์กรและชมรม รวม 47 องค์กร นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังมีหน้าที่หลัก คือ ดำเนินการจัดการแข่งขัน

กรีฑาสูงอายุชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นประจำทุกปี และส่งนักกีฬากรีฑาสูงอายุไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่ 5 ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2531 เป็นต้นมา ตลอดจนส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก ตั้งแต่ครั้งที่ 22 ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในปีเดียวกัน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เอเชีย มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพฯ ปี 2547 และ ครั้งที่ 16 ที่เชียงใหม่ ปี 2552 ซึ่งทั้ง 2 ครั้งได้สร้างความประทับใจแก่ชาติสมาชิกกว่า 20 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม