ดึงเอกชนร่วม ร.ร.ปฏิรูปการเรียนรู้

| |
อ่าน : 1,607

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ดึงเอกชนร่วม ร.ร.ปฏิรูปการเรียนรู้ thaihealth

ดึงพลังภาคเอกชนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ ร่วมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครู ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนขึ้น

นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ กล่าวในเวทีเสวนา "เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" ในหัวข้อ "พลังภาคเอกชนกับการปฏิรูปการเรียนรู้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย จัดโดยแผนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.)ถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ในฐานะของโรงเรียนพี่เลี้ยง(สคูล พาร์ทเนอร์) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูที่มีต่อเด็ก ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น การขาดเรียนลดน้อยลง เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงของครู จิตใจที่อยากจะเห็นเด็กๆ เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาของโรงเรียนต่างๆ ได้ดังนี้ 1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่เท่าทันต่อการพัฒนาคน 2.ควรมีคู่มือเป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ สำหรับครูเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 3.ควรมีการสร้างครูผู้นำหรือผู้อำนวยการเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ครูเหนื่อยล้าจนไม่สามารถพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 4.โครงการประชารัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากยังขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) กล่าวว่า "เป้าหมายของการศึกษาเป็นการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์" ให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 4 แสนแห่งขณะที่มีโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ 3.7 หมื่นแห่ง หากร่วมมือกันเป็นภาคีปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะนำไปสู่การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่และสามารถแก้ปัญหาวิกฤติชาติได้อย่างบูรณาการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม