ดึงเอกชนร่วม ร.ร.ปฏิรูปการเรียนรู้

| |
อ่าน : 1,369

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ดึงเอกชนร่วม ร.ร.ปฏิรูปการเรียนรู้ thaihealth

ดึงพลังภาคเอกชนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ ร่วมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครู ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนขึ้น

นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ กล่าวในเวทีเสวนา "เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" ในหัวข้อ "พลังภาคเอกชนกับการปฏิรูปการเรียนรู้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย จัดโดยแผนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.)ถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ในฐานะของโรงเรียนพี่เลี้ยง(สคูล พาร์ทเนอร์) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูที่มีต่อเด็ก ส่งผลให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น การขาดเรียนลดน้อยลง เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงของครู จิตใจที่อยากจะเห็นเด็กๆ เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาของโรงเรียนต่างๆ ได้ดังนี้ 1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่เท่าทันต่อการพัฒนาคน 2.ควรมีคู่มือเป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ สำหรับครูเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 3.ควรมีการสร้างครูผู้นำหรือผู้อำนวยการเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ครูเหนื่อยล้าจนไม่สามารถพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 4.โครงการประชารัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากยังขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) กล่าวว่า "เป้าหมายของการศึกษาเป็นการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์" ให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 4 แสนแห่งขณะที่มีโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ 3.7 หมื่นแห่ง หากร่วมมือกันเป็นภาคีปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะนำไปสู่การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่และสามารถแก้ปัญหาวิกฤติชาติได้อย่างบูรณาการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม