‘สกลนคร’ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SEX แก่เยาวชน

| |
อ่าน : 3,519

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

‘สกลนคร’ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SEX แก่เยาวชน thaihealth

ม.ราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SEX แก่เยาวชน ต้อนรับวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 

บ่ายวันที่ 14 ก.พ. 60 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานการเปิดโครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีอาจารย์ ณีรนุช วรไธสง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์ โครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกลุ่มแกนนำนักศึกษา โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเวทีเสวนา คลินิกวัยรุ่น “คำถามที่อยากรู้....แต่ไม่อยากถาม” พร้อมกันนี้ ยังได้จัดนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จากโครงการ “Young love ปลอดภัยไม่เป็นโรคติดต่อ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา” เมื่อปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.5 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ และได้เลือกเอาวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกลุ่มแกนนำนักศึกษาในการทำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศ เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียนใกล้เคียง โดยในเวลา 14.00 น. หลังจากชมการแสดงของกลุ่มแกนนำนักศึกษา ชุด กันไว้ดีกว่าแก้ ขอแค่พก แล้ว รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมรับฟังการเสวนา คลินิกวัยรุ่น กับ “คำถามที่อยากรู้....แต่ไม่อยากถาม” และชมนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ พร้อมกับผู้ที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจยังสามารถชมนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารโรงอาหารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม