พี่เลี้ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

| |
อ่าน : 941

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

พี่เลี้ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ thaihealth

ความรู้สึกหลังจากเข้ามาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในงานมหกรรมพลังเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 2 "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" 

ประมวล ดวงนิล พี่เลี้ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ร่วมสะท้อนความรู้สึกที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมพลังเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา และห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

"สิ่งที่ผมเห็นจากการเข้าร่วมงานมหกรรมภาคตะวันตกครั้งนี้ คือ การที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก มีการทำงานร่วมกับภาคีในจังหวัดค่อนข้างมาก จนเห็นแนวทางการทำงานข้างหน้าชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหน หน่วยงานใดจะเข้ามาหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนบ้าง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ พมจ. ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางศรีสะเกษก็กำลังพยายามทำอยู่ และเห็นพลังของกลุ่มเยาวชนที่ถึงแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแล้ว แต่กลับไม่มีน้องคนไหนบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน แต่ละคน แต่ละกลุ่ม ต่างอยากกลับไปทำโครงการให้เกิดความต่อเนื่องในพื้นที่ของตัวเอง"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม