ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตำบลสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,771

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตำบลสุขภาวะ thaihealth

จ.พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตำบลสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 1-2 กุมพาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตำบลสุขภาวะ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ทั้งจากศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนและศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น 11 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายร่วมลงนาม เครือข่ายเทศบาลตำบลงิม 15 แห่ง เครือข่ายเทศบาลตำบลเวียงเทิง 12 แห่ง เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 6แห่ง และเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า 3 แห่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม