ส่งอาสาดูแลผู้สูงอายุ ตรวจรักษาโรค ดูแลใกล้ชิด

| |
อ่าน : 2,598

ที่มา: www.dailynews.co.th

ส่งอาสาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ตรวจรักษาโรค ดูแลใกล้ชิด thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.ส่งอาสาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ตรวจรักษาโรค ดูแลแบบใกล้ชิด

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเร่งการขับเคลื่อนโครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร เนื่องจากกรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองที่ก้าวสู่สังคมสูงอายุเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบัน มีประชากรสูงอายุอาศัยตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 800,000 คน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 14เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยประชากรสูงอายุ หากไม่มีการดูแลที่เหมาะสม จะส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรม และกลายเป็นผู้สูงอายุแบบติดเตียง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชนอย่างมาก ทั้งนี้ กทม.ได้วางแนวทางดูแลผู้สูงอายุในระบบสาธารณะสุข เนื่องจากการเจ็บป่วยของกลุ่มผู้สูงอายุบางโรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผู้สูงอายุต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นประจำ แต่โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ก็มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมาก โดยปัจจุบัน มีโรงพยาบาลให้บริการทั้งสิ้น 9โรงพยาบาล กระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยมีสถิติผู้ป่วยเข้าทำการรักษา ปีละกว่า 3ล้านคน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 10เปอร์เซ็นต์

นายทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า จากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง จะเป็นศูนย์หลักในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ โดยแต่ละศูนย์ฯจะมีอาสาสมัคร เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ทุกวัน เพื่อทำการบันทึกโรค ส่งต่อให้พยาบาลประจำศูนย์ฯ ผ่านระบบบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BMA Home Ward Referral เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน และคืนข้อมูลไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพอาการป่วยของผู้สูงอายุ โดยหากพบมีอาการป่วยที่รุนแรง กทม.จะส่งแพทย์เข้าดูแลรักษาที่บ้าน เพื่อลดขั้นตอนการเดินทางสู่โรงพยาบาลต่างๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม