จ.สมุทรปราการ สร้างศูนย์เรียนรู้ สู่ `เด็กไทยแก้มใส`

| |
อ่าน : 3,005

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net

จ.สมุทรปราการ สร้างศูนย์เรียนรู้ สู่ `เด็กไทยแก้มใส` thaihealth

จ.สมุทรปราการจัดงาน "เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สร้างศูนย์เรียนรู้....สู่ “เด็กไทยแก้มใส”

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคี จะได้จัดงาน "เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป อันเนื่องด้วยมีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย โดยพร้อมที่จะแก้ปัญหาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ จึงน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส เจริญตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม 3 แห่ง ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี สสส. เป็นผู้สนับสนุนทั่วประเทศ 120 แห่ง เพื่อร่วมสร้างต้นกล้าเด็กไทยแก้มใสให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างต้นกล้าให้แผ่นดิน หวังให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มุ่งสู่การพัฒนาให้เด็ก และเยาวชนเติบโตสมวัย โดยภายในงานได้มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก กรรมการทรงคุณวุฒิ สสส. , ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และผู้อำนวยการจากโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสในจังหวัด มาร่วมงานในพิธีเปิดดังกล่าว

โดยทั้งนี้ในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้โครงการเด็กไทยแก้มใสตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ, การจัดแปลงสาธิตเกษตรโรงเรียน, การจัดตลาดนัดเด็กไทยแก้มใส, ตัวอย่างโครงการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการของโรงเรียน และกิจกรรมเสวนาต่างๆ จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มากมายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม