เลิกบุหรี่ 3 ล้านคน 3 ปี เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 2 รัชกาล

| |
อ่าน : 2,255

ที่มา : เว็บไซต์ MGR Online

เว็บไซต์ MGR Online

เลิกบุหรี่ 3 ล้านคน 3 ปี เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 2 รัชกาล thaihealth

กรมควบคุมโรคเผยร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ อยู่ระหว่าง สนช. พิจารณาวาระที่ 2 คาดผ่านความเห็นชอบใน มี.ค. นี้ ด้าน สบส. พร้อมหนุน อสม. ชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน 3 ปี เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 2 รัชกาล
       
นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงตรวจเยี่ยมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ว่า รัฐบาลกำหนดแผน 20 ปี มีเป้าหมายให้ประชาชนมีอายุยืนยาวให้ได้มากถึง 84 ปี ซึ่งขณะนี้อายุเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ 74 ปี สาเหตุมาจากการเกิดโรคที่ตายก่อนวัยอันควร โรคไม่ติดต่อเป็นส่วนใหญ่ จากปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ ที่คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 5 หมื่นคน ส่งผลให้ชีวิตไม่ยืนยาว คุณภาพชีวิตลดลง นอกจากนี้ สธ. ได้มีแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 - 2562 ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตร์ที่จะเป็นแรงหนุนให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ส่วน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาวาระที่ 2 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ คาด จะผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเดือนมีนาคม 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายฉบับใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 นี้
       
ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สธ. พร้อมสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตนเองเชื่อว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายเพื่อเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่โครงการนี้จะคงดำนินการอยู่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ต่อไป โดยต้องเปลี่ยนความโศกศร้าให้เป็นพลังความดี เพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนห่างไกลพิษภัยบุหรี่ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด
       
“ก่อนที่จะถึงวัน อสม. แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มอบนโยบายให้ประธาน อสม. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ค้นหาผู้ที่สูบบุหรี่และเชิญชวน ชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่ โดยจะใช้เครื่องมือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่ง อสม. มีเครื่องมือนี้อยู่แล้ว ไปตรวจสุขภาพประชาชน อายุ 40 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ป่วย โดยการตรวจสุขภาพจะช่วยกระตุ้นให้คนสูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงต่อโรค และหากเลิกได้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยง อสม. 1 คน ชวนคนเลิกบุหรี่ 1 คน ซึ่งทั่วประเทศ มี อสม. 1.4 ล้านคน ก็จะได้คนเลิกสูบบุหรี่เป็นล้านคนตามเป้าหมาย และ อสม. จะส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแก่เครือข่าย เพื่อดำเนินการประสานติดตามต่อไป” นพ.ภานุวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ในโครงการ สามารถขอแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครได้ที่ อสม./รพ.สต. และ รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์ www.quitforking.com 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม