ได้เวลาไข้หวัดใหญ่-หวัดนกระบาด

| |
อ่าน : 2,541

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 

ได้เวลาไข้หวัดใหญ่-หวัดนกระบาด thaihealth

แฟ้มภาพ

สนอ.ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดนก เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

รายงานข่าวแจ้งว่า นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย(สนอ.)ได้มีหนังสือถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดนก เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยจากรายงานของกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.ระหว่างวันที่1ม.ค.-30พ.ย.59ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยสะสมจำนวน47,252ราย คิดเป็นอัตราสะสม829.51รายต่อประชากรแสนคนแม้จะไม่พบผู้เสียชีวิต แต่ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี2558โดยกลุ่ม อายุที่พบมากที่สุดคือ5-9ปี คิดเป็นร้อยละ17.66รองลงมา คือ0-4ปีคิดเป็นร้อยละ 16.72และ10-14ปี คิดเป็นร้อยละ8.26 9ตามลำดับ เขตที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด5อันดับแรก คือ พญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี จตุจักร และบางกะปิตามลำดับ สำหรับการเฝ้าระวัง โรคไข้หวัดนกของ กทม. ตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต โดยขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาด จนถึงประมาณเดือน มี.ค. ประชาชนจึงมีโอกาสสัมผัสสัตว์ปีกต้องระมัดระวัง รวมทั้งประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีการระบาด สนอ.จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคัดกรองตามแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยตามที่กองควบคุมโรคติดต่อกำหนดอย่างเคร่งครัด.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม