ดนตรีตามรอยพ่อ ส่งต่อความดีสู่น้อง

| |
อ่าน : 3,135

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 

ดนตรีตามรอยพ่อ ส่งต่อความดีสู่น้อง thaihealth

รวมตัวกันในนาม RPCA Music Delivery จัดกิจกรรมทำความดีผ่านเสียงดนตรีใน “โครงการดนตรีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

"ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็น แจ๊ส หรือไม่ใช่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภทเพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆ กันออกไป" ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้สัมภาษณ์แก่วิทยุเสียงอเมริกา เมื่อคราวที่เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาในปี 2503

จากพระราชดำรัสข้างต้น ประกอบกับคุณประโยชน์อเนกอนันต์ของดนตรี ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่านักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ร่วมกับนักเรียนนายร้อยอีกสามเหล่า ได้แก่ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายเรือ พร้อมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ได้รวมกลุ่มกันในนาม RPCA Music Delivery จัดกิจกรรมทำความดีผ่านเสียงดนตรีใน “โครงการดนตรีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดนตรีตามรอยพ่อ ส่งต่อความดีสู่น้อง thaihealth

นรต. เกริกไกวัล รวบยอด หรือ น้องก๊อต นักเรียนชั้นปีที่ 2 รร.นรต. หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการดนตรีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ขยายผลการดำเนินงานจากโครงการ "สุขภาพกายจะดีได้ ต้องเริ่มต้นที่สุขภาพใจดี" ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของเหล่านักเรียนนายร้อย และนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการใช้เสียงดนตรีสร้างความสุข ความรู้ และข้อควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี จนประสบความสำเร็จด้วยดี สำหรับกิจกรรมสานฝัน ปันรัก จากใจ เล่นดนตรีเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมรับบริจาคเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปส่งต่อและสร้างโอกาสให้แก่น้องๆ ผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ณ มูลนิธิดวงประทีป ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี

"ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนยังมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่อยากจะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการทำความดีในทุกรูปแบบ เนื่องมาจากความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ทำให้พวกเราต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งดีให้แก่สังคม เพื่อเป็นการระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ จากสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอด 70 ปี ยังคอยย้ำเตือนให้เราทำความดี เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ ซึ่งในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงอยากจะทำเรื่องดีๆ เป็นการตอบแทนสังคมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นข้าราชการก็ยิ่งต้องมีความเสียสละให้มากขึ้น" นรต.

เกริกไกวัล กล่าวด้วยความตื้นตันและบอกด้วยว่า การจัดกิจกรรมของโครงการนอกจากใช้เสียงเพลงสร้างความสุขให้ประชาชน และได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันแล้วยังจะมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ที่สำคัญอยากฝากถึงคนไทยทุกคนว่าขอให้ไปศึกษาและเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอดเวลา 70 ปี เพื่อจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ดนตรีตามรอยพ่อ ส่งต่อความดีสู่น้อง thaihealth

ด้าน นรต.ปฏิภาน อินเอี่ยม หรือ น้องตูน นักเรียนชั้นปีที่ 1 รร.นรต. นักร้องประจำวง บอกว่า ดนตรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ และยังเป็นสื่อกลางที่จะช่วยทำให้ตำรวจสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อหาซาบซึ้ง กินใจ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านดนตรี และตั้งใจจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในเรื่องดนตรี เพื่อรักษาไว้ซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์สืบไป เพราะดนตรีสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มวัยได้เป็นอย่างดี และนอกจากจะช่วยผ่อนคลายจิตใจแล้วยังช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วย

จากการแสดงกิจกรรมของโครงการฯ ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศาลายา จ.นครปฐม น้องๆ จึงนำเงินและอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี โดยมี นางคมขำ ชูชนะ ครูวิชาการ มูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบและกล่าวว่า นรต.ได้เข้ามาช่วยเหลือแบ่งปันให้น้องๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ยังมีกลุ่มน้องๆ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ มาร่วมด้วย ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างมาก เพราะการช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะสังคมยุคนี้ จึงอยากให้ทำกิจกรรมดีๆ ตลอดไปในสังคม

“ดนตรีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน เป็นโครงการที่ดำเนินการเช่นเดียวกับมูลนิธิดวงประทีป ที่ขอเดินตามรอยพ่อในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำคำสอนมาฝึกให้เด็กๆ ทุกคนมีความคิด มีความอดทน อยู่ให้พอเพียง อดออม ทำทุกอย่างด้วยตนเอง เพื่อนำชีวิตไปต่อสู้ในสังคมได้ เนื่องจากน้องๆ ที่เราดูแลเป็นเด็กมาจากครอบครัวแตกแยก บางส่วนโดนกระทำจากครอบครัว” นางคมขำ กล่าว

ดนตรีตามรอยพ่อ ส่งต่อความดีสู่น้อง thaihealth

นางสาวณิชาภัทร กฤติเดช หรือ น้องกันตา อายุ 19 ปี ชั้นปี 1 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (จีนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการมาร่วมกิจกรรมกับทาง รร.นรต. ว่า ชอบทำงานจิตอาสา จึงได้สมัครมาร่วมโครงการในครั้งนี้ อีกทั้งกิจกรรมที่จัดมีความเป็นรูปธรรมจริงๆ โดยการนำสิ่งที่ตนเองมี เช่น ความรู้ ความสามารถ สิ่งของ ได้แสดงศักยภาพ ได้แบ่งปันความรักที่มีให้น้อง ซึ่งน้องๆ ก็มาขอกอดเราด้วย รู้สึกอบอุ่นจริงๆ เมื่อเราโชคดีมีความรักจากครอบครัว ผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเราแต่งแต้มสิ่งที่ดีให้แก่เรา แต่น้องไม่ได้มีโอกาสอย่างเรา ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้คือการมอบความรัก ทำให้เด็กๆ คิดว่าเขาไม่ได้มีตัวคนเดียวในสังคม แต่ยังมีพวกเราอยู่ด้วย

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. กล่าวว่า โครงการดนตรีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะใน 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคมและปัญญา จึงต้องการชักชวนคนที่อยู่รอบข้างมาเป็นเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานผ่านเฟสบุ๊ค สื่อต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย จึงมีเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษา กอปรกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศ สร้างแรงผลักดันการสร้างความดี นำพระราชดำรัสของพระองค์มาตั้งเป็นปณิธานจะขอทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธานสืบสานความดีอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการทำเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า พิการ กลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อและขยายโอกาส เนื่องจาก รร.นรต.และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมและต้องการสร้างความเป็นต้นแบบ โดยการยึดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตามพระองค์ ทั้งนี้ การที่ นรต.นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์มาจัดกิจกรรมทำความดีผ่านเสียงดนตรี เพื่อระลึกถึงพระองค์ จากเนื้อหาของเพลงเป็นคำสอนที่ดีนำสู่การปฏิบัติได้

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นกำลังใจให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้ทำความดี สืบสานพระราชปณิธาน ของพระองค์ผ่านกิจกรรมจากเสียงดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทางเฟสบุ๊คชื่อ RPCA Music Delivery

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม