เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพ

| |
อ่าน : 2,101

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพ thaihealth

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 ให้มีการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ประสานงานและสนับสนุนให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับระบบสุขภาพในพื้นที่ โดยคณะเลขานุการร่วมเป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร สำหรับเขต 5 จะมีคณะเลขานุการร่วม ประกอบด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข  นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ นส.กมลา วัฒนพร ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภก.วิเชียร คุตตวัส ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พื้นที่เขต 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

สำหรับผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี ชั้น 3 สำนักงาน สปสช. เขต 5 เลขที่ 2 ถนนสมุทรศักดิรักษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.nationalhealth.or.th

เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม