ควบคุมมาตรฐานน้ำยาล้างไต ที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือดให้เป็นสากล

โดย
| |
อ่าน : 6,326

อย. เผย เตรียมคุมเข้มมาตรฐานน้ำยาล้างไต (haemodialysis solution) ที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือด ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตทุกรายให้นำระบบ gmp ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือระบบ iso 13485    มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยน้ำยาล้างไตอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อขจัดของเสียออกจากร่างกาย และให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำยาล้างไตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยไตวายมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตในประเทศทุกราย ให้นำระบบคุณภาพการผลิต เช่น ระบบ gmp ด้านเครื่องมือแพทย์ ระบบ iso 13485 เป็นต้นมา ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำยาล้างไตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้และกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างไต ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และมีแผนในการประกาศข้อกำหนดของสถานที่ผลิต โดยกำหนดให้ผู้ผลิตน้ำยาล้างไตในประเทศทุกแห่งต้องนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำยาล้างไตที่ใช้กับเครื่อง โดยจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและนำเข้าทุกแห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงจะดำเนินการปรับระดับการควบคุมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า น้ำยาล้างไตที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ซึ่งผู้ผลิตหรือ ผู้นำเข้าต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ และกรณีนำเข้า ต้องได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวนมากกว่า 30,000 คน ที่ต้องทำการฟอกเลือดด้วยน้ำยาล้างไต  โดยมีปริมาณความต้องการใช้น้ำยาทั้งหมดประมาณเดือนละกว่า 400,000 แกลลอน น้ำยาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ำยาที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตในประเทศ 5 ราย และมีส่วนน้อยที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

  say

แม้จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมายี่สิบกว่าปีแต่ก็หมั่นฟังข่าวคราวและปรารถนาให้ผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาดูแลอย่างดีเพื่อเตรียมกายและใจให้แข็งแรงรอโอกาสปลูกถ่ายอวัยวะต่อไป

Post : 01 พ.ค. 2560 11:50:49

 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นักจักรยาน  สคบ  อัมพาต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ผู้จัดการ จิตปัญญา สูตรคูณสุข โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชีวิตในเมือง รถจักยานพับ ทริปซำเหมาสู่อัมพวา 26 วัน ทำ-มะ ลองทำ วิธีขี่ปั่นท่องไปให้ได้ไกล สนุกทริปท่องบางกระสอบ bike to work ดอนเมือง  ฟุตบอลยูโร 2012  เบเกิลเฮด  วัตถุดิบธรรมชาติ  สังคมมีความสุข  หัวมัน  ความมั่นใจ  ไวรัสเด็งกี่  โรงเรียนสุขภาวะ  สูงขึ้น  ไม่ฟุ้งซ่าน  หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ  Synopsis  สรรพคุณเกินจริง  ถูกชักจูง  แพทย์ห่วงแฟนบอลยูโร 2012  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม