ควบคุมมาตรฐานน้ำยาล้างไต ที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือดให้เป็นสากล

โดย
| |
อ่าน : 7,649

อย. เผย เตรียมคุมเข้มมาตรฐานน้ำยาล้างไต (haemodialysis solution) ที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือด ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตทุกรายให้นำระบบ gmp ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือระบบ iso 13485    มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยน้ำยาล้างไตอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อขจัดของเสียออกจากร่างกาย และให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำยาล้างไตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยไตวายมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตในประเทศทุกราย ให้นำระบบคุณภาพการผลิต เช่น ระบบ gmp ด้านเครื่องมือแพทย์ ระบบ iso 13485 เป็นต้นมา ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำยาล้างไตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้และกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างไต ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และมีแผนในการประกาศข้อกำหนดของสถานที่ผลิต โดยกำหนดให้ผู้ผลิตน้ำยาล้างไตในประเทศทุกแห่งต้องนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำยาล้างไตที่ใช้กับเครื่อง โดยจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและนำเข้าทุกแห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงจะดำเนินการปรับระดับการควบคุมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า น้ำยาล้างไตที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ซึ่งผู้ผลิตหรือ ผู้นำเข้าต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ และกรณีนำเข้า ต้องได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวนมากกว่า 30,000 คน ที่ต้องทำการฟอกเลือดด้วยน้ำยาล้างไต  โดยมีปริมาณความต้องการใช้น้ำยาทั้งหมดประมาณเดือนละกว่า 400,000 แกลลอน น้ำยาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ำยาที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตในประเทศ 5 ราย และมีส่วนน้อยที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม