ควบคุมมาตรฐานน้ำยาล้างไต ที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือดให้เป็นสากล

โดย
| |
อ่าน : 6,175

อย. เผย เตรียมคุมเข้มมาตรฐานน้ำยาล้างไต (haemodialysis solution) ที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือด ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตทุกรายให้นำระบบ gmp ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือระบบ iso 13485    มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยน้ำยาล้างไตอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อขจัดของเสียออกจากร่างกาย และให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำยาล้างไตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยไตวายมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตในประเทศทุกราย ให้นำระบบคุณภาพการผลิต เช่น ระบบ gmp ด้านเครื่องมือแพทย์ ระบบ iso 13485 เป็นต้นมา ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำยาล้างไตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้และกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างไต ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และมีแผนในการประกาศข้อกำหนดของสถานที่ผลิต โดยกำหนดให้ผู้ผลิตน้ำยาล้างไตในประเทศทุกแห่งต้องนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำยาล้างไตที่ใช้กับเครื่อง โดยจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตและนำเข้าทุกแห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงจะดำเนินการปรับระดับการควบคุมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้น

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า น้ำยาล้างไตที่ใช้กับเครื่องฟอกเลือดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ซึ่งผู้ผลิตหรือ ผู้นำเข้าต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ และกรณีนำเข้า ต้องได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจำนวนมากกว่า 30,000 คน ที่ต้องทำการฟอกเลือดด้วยน้ำยาล้างไต  โดยมีปริมาณความต้องการใช้น้ำยาทั้งหมดประมาณเดือนละกว่า 400,000 แกลลอน น้ำยาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ำยาที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตในประเทศ 5 ราย และมีส่วนน้อยที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

  say

แม้จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมายี่สิบกว่าปีแต่ก็หมั่นฟังข่าวคราวและปรารถนาให้ผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาดูแลอย่างดีเพื่อเตรียมกายและใจให้แข็งแรงรอโอกาสปลูกถ่ายอวัยวะต่อไป

Post : 01 พ.ค. 2560 11:50:49

 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม