9 ทักษะ ดูแลสุขภาพนักเรียนชายแดน

| |
อ่าน : 2,749

ที่มา : MGR Online 

9 ทักษะ ดูแลสุขภาพนักเรียนชายแดน thaihealth
แฟ้มภาพ

กรมอนามัยเผย 9 ทักษะสุขภาพ ที่ครู-บุคลากรสาธารณสุขต้องรู้ พัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาทักษะด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดน ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2560 ว่า จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พบว่า นักเรียนประถมเตี้ยร้อยละ 9 ฟันผุร้อยละ 53 มีเหา ร้อยละ 20 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า น้ำดื่มไม่เพียงพอร้อยละ 16 ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ร้อยละ 34 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 83 รวมถึงส้วมยังขาดแคลนไม่ถูกสุขลักษณะไม่เพียงพอ ชำรุดร้อยละ 21 มีกลิ่นเหม็นร้อยละ 48 ไม่สะอาดร้อยละ 35 ส้วมไม่แยกชาย-หญิงร้อยละ 6 ไม่มีที่ปัสสาวะชาย ร้อยละ 9 และมีสภาพส้วมไม่ถูกสุขลักษณะสำหรับการใช้งานที่จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคได้

"กรมอนามัยจึงส่งเสริมให้ครูพยาบาล ตำรวจตระเวนชายแดน และบุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ที่ดูแลโรงเรียนได้นำแนวทาง และวิธีปฏิบัติทักษะสุขภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อม โดยครอบคลุมด้วย 9 ทักษะสุขภาพ คือ คัดกรองภาวะซีด ตรวจหาไอโอดีน น้ำสะอาดโรงครัวสุขลักษณะ กิจกรรมทางกายกับทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีวิถีเพศศึกษาเด็ก ตชด. พัฒนา IQ-EQ เด็ก ตชด. พัฒนาการเด็กสมวัย @DSPM ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และส้วม ขยะ สิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีบริบทแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม