ประชุมประเมินผล ‘ต่อกล้าให้เติบใหญ่’ ปี 4

| |
อ่าน : 1,138

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ประชุมประเมินผล ‘ต่อกล้าให้เติบใหญ่’ ปี 4 thaihealth

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลังในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 4

โดย นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้แจกโจทย์ให้คณะทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ร่วมกันมองหาทิศทางการทำงาน และความคาดหวังของโครงการที่อยากเห็นในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งต่างก็ให้ความเห็นดังนี้ 1) อยากเห็นโครงการนี้เป็นที่รู้จักและเป็นเวทีแจ้งเกิดให้เด็ก 2) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่เป็นที่ที่ท้าทายความสามารถของเยาวชนด้านไอที 3) ผลงานของเยาวชนไอที ต้องเป็นแนวคิดใหม่และสามารถสร้างนวตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 4) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่เป็นพื้นที่เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยที่มีใจพัฒนา เพื่อมาเสริมศักยภาพเด็ก เป็นต้น

ทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ได้ข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานในอนาคต โดยข้อสำคัญจากการเรียนรู้ครั้งนี้ เปรียบเสมือนการยกระดับการทำงานของบุคลากร รวมไปถึงการดำเนินงานในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม