โครงการแก้ปัญหาการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม

โดย
| |
อ่าน : 4,168

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวณัฏฐพร หมั่นผดุง

ภาพประกอบจาก นายกำพล หมอกมุงเมือง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

เปิดโครงการแก้ปัญหาการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม thaihealth

ชุมชนบ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ วัดกุญชรติถาราม ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ชุมชนบ้านท่าช้าง จัดโครงการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าช้าง

โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ชุมชนมีการเรียนรู้ ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชนร่วมกัน มีแนวทางในการแก้ปัญหา ภายใต้การนำของผู้นำชุมชน เกิดการทำงานเชิงระบบ มีโครงการและกิจกรรมรองรับต่อเนื่อง ยั่งยืน ใช้หลักศาสนาผสานรวมกับวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ให้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เป็นหมู่บ้านที่มีผู้ที่สามารถเลิกสุราได้สำเร็จ

เปิดโครงการแก้ปัญหาการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม thaihealthเปิดโครงการแก้ปัญหาการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม thaihealth

ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง ร่วมกันเรียนรู้ในการสำรวจปัญหา วางแผน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชน ดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิกการดื่มสุราตลอดจนสร้างเครือข่ายจากองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนโดยเน้นความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหาและพัฒนากระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราโดยการพึ่งพา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม