กาชาด รณรงค์ป้องกันติดเชื้อเอชไอวี

โดย
| |
อ่าน : 3,164

 

เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคมของทุกปี สภากาชาดไทย โดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จับมือกับ กระทรวงสาธารณสุข, สายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และองค์การแพธ รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ ด้วยการจัดงาน “เอชไอวี ตรวจ....เพื่อก้าวต่อ” โดยจะจัดหน่วยบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนอกสถานที่ ตามศูนย์การค้าชั้นนำ 5 แห่ง

ในงาน นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละ 10,000 คน ทั้งนี้เพราะประชาชนรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว และคิดว่ามักเกิดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ทั้งที่มีภรรยา แต่สามารถติดเชื้อได้จากสามี หรือติดเชื้อได้จากคู่ที่ไม่ไช่คู่ประจำ ทำให้ผู้ติด เชื้อรายใหม่มีจำนวนมากขึ้นและผู้ติดเชื้อจะได้รับการตรวจเชื้อต่อเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น หากประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ การตรวจโดยสมัครใจ จะทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทราบสถานการณ์ของตนเอง รวมทั้งจะได้รับการรักษาก่อนมีโรคแทรกซ้อน และจะได้ มีการป้องกันไม่ให้มีการกระจายเชื้อ อยากให้มองการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องธรรมดา เหมือนกับการตรวจโรคทั่วไป ดังนั้นในช่วงวันเอดส์โลก 30 พ.ย.-1 ธ.ค.55 นี้ เราจึงจัดงาน “เอชไอวี ตรวจ...เพื่อก้าวต่อ” บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีนอกสถานที่ในห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง ได้แก่ เดอะ มอลล์ สาขางามวงศ์วาน, บางกะปิ, และบางแค เซ็นทรัล สาขาพระราม 2 และพระราม 3 โดยจะเปิดบริการตรวจตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

โอกาสนี้ พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ แห่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องมือในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมีประสิทธิภาพมาก ผู้รับบริการสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วและมีความ แม่นยำ เชื่อถือได้ ขั้นตอนไม่เกิน 1 ชม. ก็จะทราบผลแล้ว หากมีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในจำนวนมากขึ้น สามารถที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงได้จากปีละ 10,000 คน เหลือเพียง 700-800 คนก็ได้

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม