โรดโชว์ Active Play Active School

| |
อ่าน : 2,583

ที่มา : ไทยโพสต์ 

โรดโชว์ Active Play Active School thaihealth

สสส.ร่วมกับ สพฐ. และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวโครงการ Active Play Active School ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกาย นำร่องโรดโชว์โรงเรียนทั่วประเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าว "โครงการ Active Play Active School" เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6 - 14 ปี และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและครูถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนนำร่อง 4 ภาคทั่วประเทศโดยมี รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมแถลงข่าว สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือความคืบหน้าของกิจกรรมในโครงการฯ ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/ActivePlay ActiveSchool

โรดโชว์ Active Play Active School thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม