หว่านเมล็ดพันธุ์ครีเอท `พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์`

โดย
| |
อ่าน : 2,037

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล

หว่านเมล็ดพันธุ์ครีเอท \'พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์\' thaihealth

เดินหน้าสนับสนุนการทำงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุด ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวมอบประกาศนียบัตรความสำเร็จของโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City) ที่หอภาพถ่ายล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มุ่งสนับสนุนเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค ให้รู้จักวิธีคิดการแบบนักออกแบบ (Design Thinking) และสามารถนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ชุมชนของตัวเองให้กลายเป็น "พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์" (Creative District)

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อธิบายว่าโครงการนี้กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค" (miniTCDC) ขยายโอกาสการเข้าถึงหว่านเมล็ดพันธุ์ครีเอท \'พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์\' thaihealthแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนในท้องถิ่น ให้ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและองค์ความรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ชุมชน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่ร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน ธาราทิพย์ อะติถะ ตัวแทนนักศึกษาเจ้าของผลงานโครงการ "HEROes สอนหลาน (โครงการฮีโร่สอนหลาน) จากคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าว่า โครงการฮีโร่สอนหลานเริ่มจากการเล็งเห็นปัญหาว่าบ้านตองกาย เป็นหมู่บ้านช่างฝีมือด้านการกลึงไม้ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนในเมืองและนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะกลึงไม้ส่งขายให้กับผู้ว่าจ้างไม่ได้มีหน้าร้าน จึงเกิดแนวคิดผลักดันให้บ้านตองกายเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวและช่างฝีมือโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากต้องการให้อนุรักษ์ทักษะฝีมือช่างที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานานโครงการฮีโร่สอนหลานฯ มีวิธีการทำงานที่น่าสนใจสำหรับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เริ่มต้นด้วยการร่วมพูดคุยและขอเรียนรู้การกลึงไม้จากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความภูมิใจว่างานกลึงไม้เป็นภูมิปัญญาไทยต้องได้รับสืบสานจัดทำเป็นโปรแกรมเวิร์กช็อปสำหรับผู้ที่หว่านเมล็ดพันธุ์ครีเอท \'พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์\' thaihealthสนใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนสอนและฝึกหัดให้เพื่ออนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านตองกายให้สมบูรณ์ที่สุด โดยทีมจะเข้าไปสนับสนุนและช่วยจัดทำคู่มือและอุปกรณ์สำหรับการเวิร์กช็อป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กจัดทำโปสเตอร์ติดที่ร้านหนังสือร้านกาแฟ รวมถึงที่ TCDC เชียงใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากช่างฝีมือนักออกแบบ นักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้บ้านตองกาย มีรายได้เสริมจากกิจกรรมเวิร์กช็อปนี้

ทีมวางแผนถ่ายทอดการจัดทำตารางเวิร์กช็อปให้ลูกหลานในชุมชน เพื่อบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้คาดหวังให้โครงการดังกล่าวจะทำให้บ้านตองกายได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดต่อไป

หัวหน้าช่างกลึงไม้บ้านตองกาย ศรีลา คุ้มภัย อายุ 64 ปี เล่าว่า บ้านตองกายเป็นหมู่บ้านประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้กลึงเก่าแก่ของเชียงใหม่ สืบทอดทักษะฝีมือแบบรุ่นต่อรุ่นทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มจากการจัด โปรแกรมเวิร์กช็อปด้วย โครงการนี้ดีในการ นำเสนอคุณค่าและต่อยอดทักษะหัตถกรรมไม้กลึงของชุมชนโดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์และสื่อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการ ดังกล่าวจะทำให้ชุมชนสามารถเป็นที่รู้จัก และได้รับการสืบต่อจากคนรุ่นใหม่เพื่อให้ไม้กลึงอยู่คู่กับคนไทยอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม