รวมพลังละอ่อนเหนือเลี่ยง ลด เลิก ดื่มเหล้า

| |
อ่าน : 2,019

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รวมพลังละอ่อนเหนือเลี่ยง ลด เลิก ดื่มเหล้า thaihealth

การรวมตัวครั้งสำคัญของเยาวชนภาคเหนือ กับมหกรรม "พลังเยาวชนเปลี่ยนแปลงสังคม Move Fair ครั้งที่ 1" ตอน ONE YOUNG COME

งานนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน สถาบันนานาชาติไอโอจีที ประเทศสวีเดน และมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เพื่อนำเสนอผลงานของเยาวชนนักศึกษาที่ทำงานเพื่อสังคมและผลงานของเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยชมรมนักศึกษา จาก 9 มหาวิทยาลัย 1 กลุ่มสมัชชาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ผู้สนับสนุนโครงการ กล่าวว่า เพื่อให้เยาวชนไทยมีความพร้อม ทั้งร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญา รอบรู้ เป็นกำลังสำคัญต่อการแข่งขันกับนานาประเทศ และมีจิตใจที่สำนึกคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตได้ในอนาคต 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี งานมหกรรมพลังเยาวชนเปลี่ยน สังคมในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมพลังของเยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งพลังจิตอาสาเพื่อสังคมและการ ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดี รู้จักที่จะปฏิเสธปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ ได้แก่ เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด และต้องการให้พลังในครั้งนี้ส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอีกกว่า 400,000 คน ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และเพิ่มพลังด้านสร้างสรรค์

นายนิติกร แก้วปัญหา แกนนำเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทเรียนจากการทำงานของเครือข่ายเรื่องของการลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีรูปแบบนวัตกรรมในการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับชมรมและในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนและสื่อสารสาธารณะถึงผลกระทบของ การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผลงานของเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการรวมกลุ่มของ 9 มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน และ 1 กลุ่มสมัชชาเยาวชนชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน โดยมี เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการ แก้ไขปัญหาสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งสถาบันอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้

รวมพลังละอ่อนเหนือเลี่ยง ลด เลิก ดื่มเหล้า thaihealth

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กระบวนการปฏิเสธอบายมุขทั้งแอลกอฮอล์ สารเสพติด จะทำให้เยาวชนมีคุณภาพ โดยเมื่อพิจารณาระบบการศึกษาทั้งหมดแล้ว การจัดการศึกษาที่ดีต้องเป็นเรื่องของทุกคน โดยจะต้องทำให้เด็กและเยาวชนปฏิเสธแอลกอฮอล์ สารเสพติด เรื่องที่จะเป็นภัยแก่ตนเองได้ จากการศึกษาจำนวนเด็ก เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เด็กส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งผูกติดกับภาระหนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามา เป็นนักศึกษา และยังมาเพิ่มหนี้ จากการดื่มขึ้นมาอีก จึงต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่จะต้องไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้เรียนรู้เข้าใจถึงผลกระทบดังกล่าวตั้งแต่ต้น

นายพุฒิพงศ์ ดวงประเสริฐ นักศึกษาปี 1 คณะผลิตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รางวัลชนะเลิศ จากการส่งผลงานการถ่ายภาพในกิจกรรม ภาพบอกเรื่องเ(ห)ล้า ในหัวข้อคุณเห็นเหล้า นึกถึงอะไร เล่าว่า "ค่า (เหล้า)(เล่า)เรียน" เป็นชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด ในภาพที่ถ่ายเป็นรูปขวดเหล้า ภายในขวดมีเงินใส่อยู่เต็มขวด ซึ่งสะท้อนจากชีวิตจริงของนักศึกษาที่มักจะดื่มเหล้ากันเป็นปกติ เดิมตนเองเคยดื่มเหล้าแต่ก็เลิกดื่ม เพราะเสียเงินและ เสียสุขภาพ ที่สำคัญตนอยากจะเป็นต้นแบบเยาวชนที่ดี "คนไทยไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา สาเหตุที่ทำให้กลุ่มเยาวชนยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ คือการมีร้านเหล้าที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย แม้มีการออกกฎหมายบังคับ แต่ ก็ยังมีอยู่มาก และเกิดจากการไม่รู้จักปฏิเสธ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  เทศบาลริมปิง  แอลกอฮอลล์  การมองสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  โคนัน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  โรคมะเร็งมาตรฐานเดียว  อาชีพเกษตรกรรม  แนวคิดทางศาสนา  Moving lmage  ใบกะเพรา  โรคจากสุรา  sex  จิตนาการ  คัดแยกขยะ  วัยุร่น  เหนือ  พืชสะกัดน้ำมัน  หมกหมุ่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม