อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ

| |
อ่าน : 1,854

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ thaihealth

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังด้านการทำงาน เพื่อเข้าใจปัญหาเรื่องเพศ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังภายในด้านการทำงานในระบบดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานต่างๆ ในตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการปรับฐานคิดให้มีมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก และประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในชุมชน เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาเรื่องเพศที่เกิดกับเด็กและเยาวชน

โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลไกการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน ที่สำนักข่าวเด็กพะเยาดำเนินโครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สคส.) ดำเนินงานโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม