อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ

| |
อ่าน : 1,966

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ thaihealth

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังด้านการทำงาน เพื่อเข้าใจปัญหาเรื่องเพศ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังภายในด้านการทำงานในระบบดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานต่างๆ ในตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการปรับฐานคิดให้มีมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก และประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในชุมชน เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาเรื่องเพศที่เกิดกับเด็กและเยาวชน

โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลไกการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน ที่สำนักข่าวเด็กพะเยาดำเนินโครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สคส.) ดำเนินงานโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม