อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ

| |
อ่าน : 2,044

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังการทำงานเรื่องเพศ thaihealth

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังด้านการทำงาน เพื่อเข้าใจปัญหาเรื่องเพศ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังภายในด้านการทำงานในระบบดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานต่างๆ ในตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการปรับฐานคิดให้มีมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก และประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในชุมชน เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาเรื่องเพศที่เกิดกับเด็กและเยาวชน

โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลไกการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน ที่สำนักข่าวเด็กพะเยาดำเนินโครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สคส.) ดำเนินงานโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม