ระวังสารเคมีในผลิตภัณฑ์กาวติดเล็บปลอม

โดย
| |
อ่าน : 3,182

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์กาวติดเล็บปลอม พบสารเคมี เอธิล ทู ไซยาโนอะคริเลต หรือซูเปอร์กลู เป็นส่วนประกอบหลักที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้ใช้ แนะผู้ให้บริการและผู้รับบริการขณะต่อเล็บให้ใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันไอระเหยที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การต่อเล็บปลอมทั้งที่ทำจากสารเคมีและเล็บปลอมที่ทำจากพลาสติกนั้นกำลังเป็นที่นิยม ในประเทศไทย เล็บปลอมที่ทำขึ้นจากสารเคมี เป็นเล็บปลอมที่ไม่มีลวดลาย ต้องทำที่ร้านทำเล็บโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการเขียนรูป การขึ้นรูป ซึ่งจะมีราคาสูง ส่วนเล็บปลอมที่ทำจากพลาสติกส่วนใหญ่จะมีลวดลายอยู่แล้ว ราคาไม่แพง สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปทำได้ด้วยตัวเองโดยการนำเล็บปลอมมาติดกับเล็บจริง และใช้กาวเป็นตัวเชี่อมติด การต่อเล็บปลอมที่ทำจากแผ่นพลาสติกโดยใช้กาวเชื่อมติดกับเล็บจริงนั้น อาจเกิดอันตรายต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้

เนื่องจากกาวที่ใช้เชื่อมติดเป็นกาวสังเคราะห์มีสาร ethyl-2-cyanoacrylate (เอธิล ทู ไซยาโนอะคริเลต) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ยึดติดแบบแห้งเร็ว รู้จักกันในชื่อ ซูเปอร์กลู เป็นส่วนประกอบหลัก ที่อาจทำให้ผู้สัมผัสสารนี้เกิดการแพ้ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อสารเคมี และไอระเหยยังทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาและทางเดินหายใจ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า จากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณเอพิว ทู ไซยาโนอะคริเลต ในกาวติดเล็บปลอมที่ทำจากแผ่นพลาสติก จำนวน 23 ตัวอย่าง พบ เอธิล ทู ไซยาโนอะคริเลต จำนวน 21 ตัวอย่าง มีปริมาณในช่วงร้อยละ 0.20 – 99 โดยน้ำหนักอย่างไรก็ตามขณะนี้กฎหมายไทย ยังไม่มีการควบคุมหรือกำกับปริมาณการใช้สารเอธิล ทู ไซยาโนอะคริเลต ในผลิตภัณฑ์กาวที่ใช้ในการติดเล็บปลอม มีแต่การควบคุมปริมาณ formaldehyde (ฟอร์มัลดีไฮด์) ในผลิตภัณฑ์สำหรับเล็บ ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ครั้งนี้จึงทำให้ทราบปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์กาวติดเล็บปลอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป

สำหรับข้อควรระมัดระวังในการติดเล็บปลอมไม่ว่าจะทำเองที่บ้านเข้าร้านเสริมสวยหรือร้านทำเล็บ คือ เรื่องการหมักหมมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเล็บปลอมที่หลุดออกแล้วนำมาติดทับใหม่โดยไม่ทำความสะอาดให้ดีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย อาจเจริญเติบโตระหว่างชั้นเล็บ ทำให้ผิวหนังอักเสบ ดังนั้นผู้ให้บริการควรหมั่นดูแล รักษาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจำ ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันเชื้อโรค ได้อีกทางหนึ่ง และขณะต่อเล็บทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการควรใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกัน การสูดดมสารเคมี

 

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม