สานสายใยเพื่อหัวใจแกร่ง

| |
อ่าน : 1,057

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

สานสายใยเพื่อหัวใจแกร่ง thaihealth

โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน โอกาสจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา

เมื่อโลกหลังกำแพง เป็นโลกที่ไร้ซึ่งอิสระใดๆ ในชีวิต ทุกคนต้องดำเนินชีวิตตามตารางเวลา แต่กระนั้นเข็มนาฬิกาในแต่ละโมงยามช่างเดินช้ามาก เมื่อทราบว่าการเข้าร่วมโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นช่องทางของการได้ออกไปนอกรั้วศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา สถานที่ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมเยาวชนที่กระทำความผิด การได้เปลี่ยนบรรยากาศออกไปข้างนอกแม้จะชั่วครูชั่วยาม กลายเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนชายหลายคนสมัครใจเข้ามาเรียนรู้การสานตะกร้าในโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน

เพราะการหยิบยื่น “โอกาส” จากการทำโครงการ คือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ก้าวพลาดที่ควรได้รับเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง แม้ทุกคนจะก้าวเข้ามาเรียนรู้งานจักสาน เพราะหวังสิทธิประโยชน์ แต่เมื่อได้สัมผัสอย่างจริงจัง กลับรู้สึกรักในสิ่งที่ทำ และได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมากกว่าที่คิด ทั้ง ขนม อาหาร ของใช้ การได้ออกไปข้างนอกศูนย์ฝึกฯ มีค่าต่อใจ เช่นเดียวกับการมีสติสมาธิ การจัดการอารมณ์พลุ่งพล่านของวัย และความรับผิดชอบ สิ่งสำคัญคือการยอมรับจากผู้คนรายรอบ ทำให้ทีมงานทุกคนตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู้สึกมีศักดิ์ศรีที่จะต้องรับผิดชอบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน และรู้จักการเป็นผู้ให้ เพราะได้รับ “โอกาส” หลายชีวิตในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลาจึงตั้งหลักได้อีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม