The Basket เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร

| |
อ่าน : 5,745

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 

ภาพประกอบจาก a day

The Basket เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร thaihealth

The Basket ธุรกิจ เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร เติบโตอย่างช้าๆ จากนักธุรกิจวัยหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 6 คน ที่มีแรงบันดาลใจและ ตั้งใจให้แนวคิดชุมชนเกษตรอินทรีย์ บุกตลาดเดลิเวอรี่

คนไทยหันมาใส่ใจกับการ "เลือกกิน"เพิ่มมากขึ้น หลังจากในปีที่ผ่านมามีข่าวมากมายถึงการตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินมาตรฐาน แม้จะเป็นผักออร์แกนิกขึ้นห้างที่มีตรารับรองความปลอดภัย ก็ยังตรวจพบสารปนเปื้อนซึ่งเป็นสารพิษต้องห้ามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนด้วยซ้ำ

The Basket เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร thaihealth

ปัจจุบันไทยนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรทั้งสารกำจัดวัชพืช  สารกำจัดแมลง สารป้องกัน และกำจัดโรคพืช และอื่นๆ สูงถึง 1.49 แสนตัน  คิดเป็นมูลค่าถึง 1.9 หมื่นล้านบาท มีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร พบว่า 1 ใน 3 ของเกษตรกรมีปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกายระดับที่สูงมาก

ท่ามกลางความหวั่นวิตกต่อความเสี่ยงเหล่านี้ในหมู่ผู้บริโภค ธุรกิจ "ผักผลไม้ปลอดสาร" กำลังค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับธุรกิจเพื่อสังคมน้องใหม่อย่าง "The Basket" ที่พัฒนาโดยหนุ่มสาวรุ่นใหม่ และแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.เปิดพื้นที่ให้กับอาหารปลอดสาร บุกตลาดเดลิเวอรี่ ด้วยไอเดีย "ตะกร้าผักจากสวนของคุณ"

The Basket คือการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน 6 คน ที่มีแรงบันดาลใจและความตั้งใจให้แนวคิดชุมชนเกษตรอินทรีย์ ที่มีความเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเกิดขึ้นได้จริง ทั้งด้านราคาที่ เป็นธรรมต่อเกษตรกรและเป็นมิตรกับ ผู้บริโภค นำทีมโดย มนัส หามาลา  ศจี กองสุวรรณ  ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเริ่มต้นพร้อมหุ้นส่วน คือ ภัทรภร ภู่ทอง, สุพัตรา สุขสวัสดิ์, สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ และอรพรรณ ปถมเล็ก

พวกเขาเหล่านี้พัฒนาให้ The Basket ทำหน้าที่เป็น Platform เชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้มาเจอกัน โดยธุรกิจเพื่อสังคมนี้ยังจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ผู้บริโภคเองก็สามารถเข้าถึงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้สะดวกขึ้น

The Basket เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร thaihealth

อรพรรณ เล่าว่า พวกเราได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์ ได้รับรู้ว่าอุปสรรคสำคัญของกลุ่มเกษตรกรคือตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรไม่รู้ว่าจะนำผลผลิตไปขายใคร ทั้งที่จริงๆ แล้ว สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนนี้ผู้คนให้ความสนใจดูแลสุขภาพแล้วก็มองหาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น เรามองเห็นช่องทางที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายคือเกษตรกรและผู้บริโภคสามารถมาเจอกันได้โดยตรง โดยเราจะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร ส่วนผู้บริโภคเองก็มั่นใจได้ว่าผักและผลไม้ที่คุณจะได้รับนั้นเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษแน่นอน 100%

"เราวางตัวเองในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม ดังนั้นหลักการสำคัญของ The Basket คือ เราจะไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียผลประโยชน์เป็นอันขาด" อรพรรณ  กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนจะจัดส่งความอร่อยของตะกร้าผักผลไม้ปลอดสารไปยังบ้านของสมาชิกนั้นจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง เริ่มต้นจากการที่ทีม The Basket จะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างที่ผู้บริโภคต้องการ การทำปฏิทินผัก-ผลไม้ เพื่อเป็นข้อมูลว่าในแต่ละช่วงเวลาเกษตรกรรายใดสามารถปลูกผักชนิดไหนได้ในฤดูกาลนั้นๆ การเยี่ยมชมแหล่งผลิตว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดหรือไม่ เช่น เป็นการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี 100% จริงๆ ซึ่งจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบประกอบด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการคัดกรองควบคุมคุณภาพสินค้าว่ามีความสดใหม่ เสียหายอะไรหรือไม่ เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาไหน เพราะสินค้าประเภทนี้จะมีระยะเวลาที่จำกัดในการบรรจุ จัดส่ง และบริโภค

The Basket เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร thaihealth

อรพรรณ บอกว่า กลุ่มเกษตรกรที่ติดต่อไว้จะมาจากหลากหลายที่ "เครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์" ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร 7 กลุ่มจาก 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี ราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเราจะทำงานร่วมกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้า การเก็บเกี่ยว การบรรจุและการจัดส่งพืชผลจากแปลงมายังศูนย์รองรับผัก

"The Basket เป็นธุรกิจที่ใช้ระบบสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจว่าจะรับผักผลไม้ชนิดใดในแต่ละสัปดาห์ โดยจะแบ่งเป็นชุดเล็กสำหรับ 1-2 คน เลือกสินค้าได้ 8 ชนิด ชุดกลางสำหรับ 2-4 คน เลือกสินค้าได้ 12 ชนิด และชุดใหญ่สำหรับครอบครัวขนาด 5 คนขึ้นไป เลือกสินค้าได้ 16 ชนิด โดยตะกร้าผักผลไม้ของเราจะส่งตรงถึงบ้านสมาชิกสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่ะ สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าต้องการผักผลไม้อะไรบ้าง อาจจะเป็นผักสดคละกับไข่ไก่ ข้าวสาร หรือผลไม้ แต่เมนูผักผลไม้ของเราจะเปลี่ยนตามฤดูกาล" อรพรรณ กล่าว

The Basket เดลิเวอรี่ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสาร thaihealth

หนึ่งในเป้าหมายของ The Basket คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและสร้างชุมชนที่มีแนวคิดตระหนักในคุณค่าของกันและกัน

และนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้โจทย์ปัญหาการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี ทั้งยังตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบของคนเมืองได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม