ขับเคลื่อนด่านชุมชน สู่มาตรการชุมชนความปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 6,905

ที่มา : กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณะสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ขับเคลื่อนด่านชุมชน สู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน thaihealth

ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน จากข้อมูลมรณะบัตร 2553 – 2557 (5 ปี) เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 14,339 คนต่อปี 40 คนต่อวัน 2 คนต่อชั่วโมง

การขับเคลื่อนด่านชุมชน สู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน ด่านชุมชน คือ  จุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนนชุมชน/อบต./หมู่บ้าน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน เพื่อสกัดคนเสี่ยง ป้องกันและป้องปราบการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ปัจจับสำคัญของการขับเคลื่อนด่านชุมชน คือ การสร้างกระบวนการทางสังคม การเตรียมชุมชนโดยการทำประชาคม เพื่อสร้างการยอมรับของคนในชุมชน คือการใช้มาตรการชุมชนมาช่วยในการขับเคลื่อนด่านชุมชน

มาตรการชุมชนปลอดภัยทางถนน

มาตรการชุมชน คือ การสร้างมาตรการทางสังคม และชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในระดับพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนนำชุมชนหมู่บ้านและภาคประชาสังคม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างวินัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และการจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนหมู่บ้าน

องค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนด่านชุมชน ไปสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน

1.ธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคม การจัดทำธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคม ผู้นำชุมชน/ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้างข้อตกลงและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรที่สมาชิกในชุมชนยอมรับ

2.การประกบกลุ่มเสี่ยง การสื่อสารมาตรการเพื่อให้คนไทยในชุมชนเข้าใจ ตระหนัก และให้ความร่วมมือเพื่อลดแรงต้าน โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มดื่มแล้วขับ กลุ่มขับรถเร็ว และผู้ชายสุราในชุมชน โดยการประชุมอบรมกลุ่มเสี่ยง ใช้เสียงตามสาย หรือป้ายสื่อสารมาตรการ เป็นต้น

3.การตั้งด่านชุมชนเชิงรุก ในช่วงเทศกาล หรือช่วงที่มีงานสำคัญในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน “ตั้งด่านชุมชนเชิงรุก” ไม่เฉพาะประจำการอยู่ที่ตั้ง ออกมาปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องปราบคนในชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและไม่ให้ออกสู่ถนนใหญ่ และหากมีกำลังเพียงพอควรจัดใหม่ชุดเคลื่อนที่ตระเวนตรวจตราในพื้นที่ เพื่อความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และควรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เป็นกำลังสนับสนุนการดำเนินการตั้งด่านชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม