สคบ.เตรียมสุ่มตรวจร้านค้า-ห้างดัง คุมคุณภาพกระเช้าของขวัญปีใหม่

โดย
| |
อ่าน : 4,136

 

สคบ.เตรียมสุ่มตรวจร้านค้า-ห้างดังจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ เช็คมีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจนหรือไม่ หากไม่พึงพอใจคุณภาพสินค้า แลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2556

 
 
   
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ สคบ.มักได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพในกระเช้าของขวัญว่า เรื่องการดูแลการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคกรณีที่สินค้าในกระเช้าไม่ได้คุณภาพเป็นเรื่องปกติที่ สคบ.จะต้องทำทุกปีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้มอบหมายนโยบายต่อ สคบ.ว่านอกจากจะรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางกฎหมาย ถือว่าเป็นการดำเนินการเชิงรับแล้ว จะต้องมุ่งเน้นเรื่องการดำเนินงานเชิงรุก โดยให้ความรู้ประชาชนเรื่องกฎหมายเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคม อีกทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย สคบ.ทำงานได้ทั่วถึง

"สคบ.ต้องให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนแจ้งเรื่องที่ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อ สคบ. เพราะแม้ว่าการเอารัดเอาเปรียบนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมองในมุมของ ผู้ประกอบการในเชิงมูลค่าแล้วจะพบว่าผู้ประกอบการจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง จึงอยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการว่าควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อมียอดซื้อมากมีรายได้มากก็ควรมองถึงประโยชน์ของประชาชนที่ควรจะได้รับควบคู่กันไปด้วย" นายวราเทพกล่าว

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สคบ.ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดกระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรม ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า ผู้ผลิต ชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรม จำนวน 42 แห่ง รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการค้าภายใน (คน.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจรับทราบ พร้อมทั้งได้ข้อสรุปว่าทุกหน่วยงานจะลง พื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสินค้าพร้อมกัน เพื่อจะได้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่และไม่รบกวนผู้ค้ามากเกินไป

"ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ทุกหน่วยงานจะลง พื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสินค้าพร้อมกัน จะเน้นร้านค้า หัวเมือง ส่วนร้านสะดวกซื้อ ที่มีลักษณะสินค้าเหมือนกันทั้งประเทศ จะสุ่มตรวจประมาณ 3 สาขา โดยการตรวจจะใช้วิธีรื้อสิ่งของที่มีอยู่ในตะกร้าออกมาทั้งหมด เพื่อดูว่ามีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจนหรือไม่ หากเป็นผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ยา และอาหาร ก็จะให้ อย.ช่วยตรวจดู" 

นายจิรชัยกล่าวว่า สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมนั้นประกอบด้วย กฎของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ นำสินค้าที่มีคุณภาพดีมาบรรจุ ในกระเช้าฉลากอาหารถูกต้อง มี อย.รับรอง สินค้ามีระยะเวลาก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ให้แสดงรายละเอียดของวันหมดอายุสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ แสดงตราสัญลักษณ์ของห้างหรือชื่อสถานประกอบการบนกระเช้า แสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

นายจิรชัย กล่าวว่า ส่วน อย.ได้กำหนดให้อาหารที่นำมาจัดรวมภาชนะเดียวกัน ระบุชื่อประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการและวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน กรมการค้าภายในได้กำหนดให้สินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญหรือชุดสังฆทาน แสดงรายการสินค้าแต่ละรายการ ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ราคา และค่าภาชนะที่นำมาบรรจุ และกรมการค้าภายในกำหนดให้ต้องระบุข้อความในฉลากให้เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน โดยใช้ตัวอักษรที่มีขนาดไม่ต่ำกว่าขนาด 16 และต้องแสดงราคาของสินค้าแต่ละประเภทและราคารวมทั้งหมดให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

นายจิรชัยกล่าวว่า ด้านสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามไม่ให้จำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 30(5) "ห้ามมิให้ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือลักษณะแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่นหรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม" สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนุญาตให้มีการจัดกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรจุได้เฉพาะกรณีที่ผู้บริโภคร้องขอเท่านั้นที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม